Nyheter

Ford flagger ny løsning for hydrogen

Fords Hydrogen Hybrid Research Vehicle. Bilen er en videreføring av konseptbilen Model U som ble presentert sit vinter.
Ford

Publiseringsdato: 23. september, 2003

Skrevet av: Sondre Grinna

Ford tester nå ut en hybridbil drevet med hydrogen. Dette kan bli en ettertraktet løsning frem til brenselcellene er billige nok.

Hydrogen som drivstoff har fått fornyet aktualitet de siste årene. Dette har gjort at det skapes nye løsninger med økende fart. Å bruke hydrogen i forbrenningsmotor har lenge vær forsket på og det er laget en rekke forsøksbiler. Problemet har vært at drivstofforbruket har vært for høyt dersom man regner med produksjonen av hydrogen.


En annen mulighet var å benytte batterier. Da kunne man benytte effektive elektromotorer og man fikk en effektiv løsning. Problemet var kort rekkevidde kombinert med lange ladetider. Som en løsning på dette kom brenselcelleteknologien. Man kunne benytte hydrogenets mulighet for rask påfylling samtidig som man fortsatt kunne bruke elektromotorer.


Imidlertid er brenselceller en teknologi under modning og som foreløpig er dyr og ikke holdbar nok. Det tar derfor tid fra brenselcellebilene kommer fra stadiet med forbrukertester hvor de er nå, til salg til privatpersoner (2010 er det mest brukte estimatet for når dette vil skje). I denne tiden vil hydrogenbiler med forbrenningsmotor være en brobygger for å få opp infrastruktur, regelverk og gjøre befolkning og myndigheter vant til hydrogen som drivstoff.


Hydrogen Hybrid

Ford har derfor nå videre utviklet sin hydrogenbil med forbrenningsmotor som Bellona tidligere har testet. For å øke effektiviteten har man benyttet hybridteknologi, det vil si at man kombinerer en forbrenningsmotor og en elmotor med batterier. Egentlig er dette en tanke som har vært ganske nærliggende. Toyota har hatt stor suksess med sin Prius hybrid, men Ford er de første Bellona kjenner til som har videreført dette til hydrogen-forbrenningsmotor. Toyota har selv videreført hybridsystemet ved å kombinere batteri og brenselcelle, et konsept flere har tatt etter.


Ford kaller bilen for Hydrogen Hybrid Research Vehicle (H2RV) og den er bygget på en Ford Focus stasjonsvogn. Bilene har fortsatt forbedringspotensialer. Blant annet er ikke 20 mil rekkevidde allverden å skryte av, men med korte fylletider er det brukbart inntil videre. 143 hestekrefter og 0 til 100 på 11 sekunder er derimot verdt å ta med seg. Bilen kjører i overkant av 70 kilometer pr kilo hydrogen, mens 100 km er en tommelfingerregel for brenselcellebilene.


Nå er det bare å håpe at Ford setter bilene i produksjon slik at de kan bli tilgjengelig for prosjekter rundt i verden. På denne måten kan Ford gi et stort bidrag til at fyllesteder bygges raskere enn de ellers ville blitt.