Nyheter

Brenselscellebusser i Stockholm

Stockholms første brenselcellebuss ble 07.01. satt inn i prøverute.
Foto: http://www.bussfoto.com

Publiseringsdato: 9. januar, 2004

Skrevet av: Gunnar Grini

7. januar startet to brenselscellebusser å betjene en prøverute i Stockholm. Fra 1. juni kommer bussene til å gå i ordinær trafikk.

På formiddagen 7. januar dro den første av de to brenselscellebussene avgårde i Stockholmstrafikken for å betjene en nyopprettet, avgiftsfri, prøverute. Begge bussene drives av sitt eget kraftverk som produserer elektisitet av hydrogen og luft, etter velkjent brenselscelleteknologi. Avgassproduktet er rent vann. Bussene er derfor svært gunstige med tanke på å redusere lokal luftforurensing i byene. En tanking gir en kjørelengde på 20-25 mil avhengig av kjøreforholdene. Går alt som planlagt vil bussene gå i ordinær trafikk fra og med 1. juni i år.

Ingen planer i Oslo
Oslo har så langt ingen planer om å ta i bruk hydrogenkjøretøy i kollektivtransporten. I den nye klima- og energihandlingsplanen for Osloregionen utelates tiltak om overgang til mer miljøvennlig teknologi i transportsektoren. Det vil si kjøretøyer på brenselscelle. Dette til tross for at en overgang fra fossile brennstoffer til hydrogen i transportsektoren vil ha positiv effekt både når det gjelder reduksjon av energibruk og klimagasser. Bellona mener man nå må komme igang med arbeidet for en overgang til hydrogendrevne kjøretøy i bysentrum slik man har gjort i Stockholm og en rekke andre storbyer i Europa.

EU-prosjekt
Bussene i Stockholm er av typen Mercedes- Benz Citaro og er med i EU-prosjektet CUTE, Clean Urban Transport for Europe, der 27 brenselcellebusser settes inn i lokaltrafikken i ulike europeiske byer. Stockholm er en av de siste byene som får levert sine busser, og man er spesielt opptatt av å finne ut hvordan de fungerer i vintertrafikk.