Nyheter

Skogsholm bevilger 1,7 millioner til Bellonas hydrogenbilprosjekt

En av Bellonas to hydrogenbiler.

Publiseringsdato: 23. april, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

Under Samferdselsdepartementets presseseminar i Trondheim i formiddag ble det klart at departementet bevilger 1,7 millioner kroner til Bellonas hydrogenbilprosjekt. Totalsummen på 7 millioner som bevilges til hydrogen og nullutslippsteknologi i transportsektoren er nesten doblet i forhold til i fjor.

Utrolig gledelig med en slik anerkjennelse sier Isak Oksvold i Bellonas energiavdeling. Dette viser tydelig at Samferdselsdepartementet er dedikert i forhold til introduksjon av hydrogen i samferdselssektoren. Dette er en anerkjennelse for det arbeidet prosjektet har gjort og gjør, og viser verdien av det samarbeidet vi har med veimyndighetene, sier han.

Bellonas tilskudd tredoblet
Totalt bevilger Samfersdelsdepartementet 7 millioner kroner til forsøk med hydrogen og nullutslippsteknologi i transportsektoren, noe som er nesten en dobling i forhold til 2003 da det ble bevilget 3,8 millioner kroner til slike prosjekter. Også bevilgningen til Bellonas hydrogenbilprosjekt har økt kraftig siden i fjor, faktisk er årets bevilgning på 1,7 millioner kroner rundt en tredobling av hva den var for 2003.

I tildelingen står det:

Miljøstiftelsen Bellona – tilskudd: 1,7 mill. kr
Midlene går til videreføring av prosjektet ”Utprøving av hydrogendreven Mercedes Sprinter med tilhørende utredninger”. Prosjektet har som mål å gjøre samfunnet klart til å ta i bruk hydrogen som drivstoff blant annet gjennom å arbeide for registrering av de to første hydrogenbilene i Norge.

Andre prosjekter som får tilskudd innenfor Samferdselsdepartementets ordning ”forsøk med miljøvennlig teknolog og alternative drivstoff” i 2004 er:

  • Stor Oslo Lokaltrafikk, Hy-Nor prosjektet – tilskudd: 3,7 mill. kr.
  • SINTEF – tilskudd: 550 000 kr.
  • Miljøbil Grenland – tilskudd: 500 000 kr
  • Lindum Ressurs og Gjenvinning AS – tilskudd: 150 000 kr.
  • Marintek – tilskudd 400 000 kr

Vanndamp som eneste utslipp
Hydrogenbiler er fremtidens miljøvennlige bilteknologi, og representer et satsingsområde for alle større bilfabrikanter. Disse kjøretøyene er forurensningsfrie med vanndamp som eneste utslipp. En omlegging til hydrogen som drivstoff vil være det viktigste bidraget for reduksjon av klimagasser globalt, og for bedret byluft lokalt.

–> Bellona med Nordens to første hydrogenbiler
Gjennom hydrogenbilprosjektet tar Bellona sikte på å vise at hydrogen lar seg bruke i trafikken allerede i dag. I 2001 kjøpte derfor Bellona Nordens to første hydrogenbiler og har siden den gang ventet på at dagen for fullt avgiftsfritak skulle komme. Et slikt fritak gjør at man slipper moms og engangsavgift ved registrering samt årsavgift, på lik linje med elbiler. Dette er tiltak som vil gjøre det mer attraktivt å gå til anskaffelse av slike nullutslippskjøretøy.

Bellonas ombygde Mercedes Sprinter varebiler ble innkjøpt fra et prosjekt i Hamburg som nylig var avsluttet (WEIT-prosjektet), og som hadde hatt bilene gående på tyske veier i tre år. Med unntak av noen turer i Oslo-området på prøveskilter har bilene stått parkert ved Bellonas hovedkontor i påvente av avgiftsfritak. Den ene bilen ble stilt ut på Autofil-messa på Lillestrøm i 2002 og trakk da store mengder nysgjerrige og interesserte tilskuere.

Dette er ikke første gang Bellona gjør nybrottsarbeid i transportsektoren. Også Norges første elbil ble innkjøpt av Bellona i 1989, og ved å kjøre med denne ulovlig i bomringen i Oslo satte vi fokus på hvordan myndighetene kunne tilrettelegge for mer miljøvennlig transport.

Svært glade
Bellona er svært glade for dagens bevilgning og at veimyndighetene med den anerkjenner viktigheten av hydrogenbilprosjektet. Arbeidet i prosjektet, siden oppstarten i 2001, har bidratt til at veimyndighetene nå jobber med hydrogen. Når prosjektet er i mål, og bilen er på veien, vil Bellona i samarbeid med veimyndighetene ha banet vei for de som kommer etter.