Nyheter

Avgiftsfritak for hydrogenbiler må inn på høstens Statsbudsjett

Publiseringsdato: 10. september, 2004

I et brev til Finansminister Per Kristian Foss ber Bellona statsråden foreslå fritak for engangsavgiften for hydrogenbiler i Statsbudsjettet for 2005.

I Bellonas brev til Finansministeren, sendt 10.09, påpeker miljøstiftelsen at et slikt fritak vil bidra til å skape et tidlig marked for brukere av hydrogen i Norge. Dette vil gjøre det lettere for Norske myndigheter å imøtekomme kommende direktiver fra EU, samt gi norske bedrifter et forsprang i det kommende europeiske markedet for hydrogen.

Bellona vil også minne om regjeringens forpliktelser ovenfor Stortinget i B. Inst. S. nr.1 punkt 4.27.1:

"Komiteen viser til at dagens bilavgifter gir flere avgiftsfritak for elbiler, men fritaket inkluderer ikke hydrogenbiler med forbrenningsmotor. Komiteen ber Regjeringen vurdere å utvide avgiftsfritaket til å gjelde alle motorvogner som bare bruker elektrisitet og/eller hydrogen til framdrift."