Nyheter

Honda leaser ut brenselcellebiler til privatpersoner

Etter planen skal de som ønsker det i California få lease en slik Hondas FCX hydrogenbrenselcelle-bil.

Publiseringsdato: 14. januar, 2005

Skrevet av: Bent Isak Ramberg Oksvold

Under North American International Auto Show denne uken la Honda fram planer om å la privatpersoner i California lease brenselcellebiler. Dette vil gi et stort antall trafikanter sjansen til å kjøre miljøvennlig.

Det var Takeo Fukui, direktør i Honda, som lanserte planene om å la privatpersoner i California lease brenselcellebiler. Los Angeles by har allerede hatt fem av Hondas FCX hydrogenbrenselcelle-biler i drift over en toårs-periode og er Hondas første brenselcellebil-kunde. Nå vil altså også Honda gi ”vanlige” California-borgere anledning til å kjøre forurensningsfritt.

I følge nettstedet Fuelcelltoday har Honda planer om å lease ut brenselcellebilene til private brukere i California for omtrent $500/mnd. Bakgrunnen for denne ”gavepakken” er et ønske fra Honda om å høste brukererfaringer og data for å videreutvikle bilen. Etter det Bellona kjenner til har ingen bilprodusenter gitt et slikt tilbud til privatpersoner tidligere, heller ikke bedrifter eller statlige institusjoner.

Honda FCX er i følge produsenten den mest avanserte brenselcellebilen som har fått sertifisering av U.S. EPA (Environmental Protection Agency), og den eneste som har fått sertifisering av California’s Air Resources Board.

En forutsetning at hydrogen er tilgjengelig
Bakgrunnen for at Honda har muligheten til å teste ut brenselcellebilen hos privatpersoner er tilgjengeligheten på hydrogen til drivstofformål i California. Gjennom California Fuelcell Partnership er det bygget opp et nettverk av fyllestasjoner som gjør det mulig å bruke bilen til dagligdagse formål. California Fuel Cell Partnership er et samarbeidsprosjekt mellom bilprodusenter, teknologiselskaper, energiselskaper og myndigheter med formål å bidra til å kommersialisere miljøvennlig hydrogen og brenselcelleteknologi.

Kan brukes i minus 20 grader
Hondas brenselcelle bil FCX kan starte og stå parkert i temperaturer under null grader. Frost har tidligere vært et problem for brenselceller i og med ”eksosen” dvs. vannet i cellen fryser og dermed ødelegger cellen. Honda annonserte den nye cellen i oktober 2003, og den kan operere i temperaturer fra -20°C til +95°C, og er dermed egnet for de fleste forhold i for eksempel Norge.