Nyheter

Hydrogenbiler i kollektiv- og sambruksfelt

Publiseringsdato: 22. april, 2005

Skrevet av: Isak Oksvold

Elbiler og biler som bruker hydrogen som drivstoff, det vil si nullutslippsbiler, skal nå kunne benytte kollektiv- og sambruksfeltene over hele landet.

Dette går fram av en endring i "Forskrift om kjørende og gående trafikk", som ble fastsatt i statsråd torsdag. Vedtaket åpner for at nullutslippsbiler kan kjøre i kollektiv- og sambruksfelt, og skal settes i verk i løpet av første halvdel av 2005.

Dette er en gledelig nyhet for Bellona. I 2003 fikk elbiler tilgang til kollektivfeltene som et ledd i en ettårig prøveordning. Dette viste seg å virkelig sette fart i etterspørselen av disse bilene. Ulempen var, og er fremdeles, desverre at det nærmest ikke finnes elbiler tilgjengelig. En slik åpning av kollektivfeltene for også hydrogenbiler har vært en av målene i Bellonas hydrogenbilprosjekt.

Bellona mener det er riktig av statsråden å gjennomføre dette tiltaket, slik at forholdene ligger klart til rette for en større introduksjon av el- og hydrogenbiler i alle store norske byer fremover.