Nyheter

Motorsykkel med null-utslipp

Alt neste år kan du bli den stolte eier av en motorsykkel som er helt uten utslipp av skadelige klimagasser.

Publiseringsdato: 18. juli, 2005

Skrevet av: Isak Oksvold

Det britiske firmaet Intelligent Energy lanserte nylig sin hydrogen- og brenselcelle baserte motorsykkel. Firmaet ønsker å selge slike sykler alt neste år.

Nullutslipp:

Motorsykkelen blir drevet av en brenselcelle tilsvarende 6 kW. I følge produsenten skal sykkelen skal ha en rekkevidde på omtrent 160 km og en toppfart på ca 80 km/t.


Samtidig introduserer firmaet også et nytt konsept. Brenselcellen i sykkelen kan nemlig tas ut og inn for å benyttes til andre bruksområder, som for eksempel i en båt eller som aggregat.


Billig sykkel

Sykkelen kommer til å koste omtrent 6000 US dollar når produksjonen når 10 000 stykker. I dag koster brenselceller omtrent det samme, men da per kW. I sykkelen sitter det altså 6 stk av disse kilowatt’ene. Skal de klare dette prismålet ser enten selskapet for seg en kraftig utvikling innen brenselcelleteknologien, eller så sitter de på egne lure løsninger.


Spennende nisje

Motorsykler, og små biler på brenselceller, kan være en viktig nisje for å få kommersialisert denne teknologien og få satt i gang produksjonen. Brenselceller i størrelsesorden 5 til 10 kW begynner nå å bli rimelig tilgjengelig i markedet, men fremdeles til en relativt høy pris.


Slike tidlige bruksområder som i motorsykler kan bli viktige for å fremskynde utviklingen ved at brenselcelleprodusentene får solgt sine produkter. Et modulbasert design hvor brenselcellen kan taes ut og brukes til andre ting kan også forsvare en høyere pris på sykkelen. Men man kan også tenke seg andre bruksområder som, nødaggregat, strømforsyning til hytta eller i bruk som svært mobil strømforsyning i krisesituasjoner som naturkatastrofer og krig.