1 million km på brenselceller i Europa

779bf1cf4c2a27ba675b00ce848cd588.jpeg Photo: Foto: DaimlerChrysler

Det er Fuelcelltoday.com som rapporterer den gledelige nyheten. Brenselcellebussene, produsert av DaimlerChrysler, har gått i trafikk i forbindelse med det europeiske CUTE-prosjektet i Amsterdam, Barcelona, Hamburg, London, Luxembourg, Madrid, Porto, Stockholm og Stuttgart.

Beviser at teknologien holder mål
Bussdrift er noe av det mest krevende en motor kan bli utsatt for. Krav til forventet kjørelengde, levetid og ytelse er langt tøffere for busser enn for biler. At DaimlerChryslers CUTE-busser har gått såpass langt er et synlig bevis på at brenselcellene nærmer seg markedet. Professor Herbert Kohler, leder for fremdriftssystemer i DamlerChrysler-konsernet sier til Fuelcelltoday at bussene har overbevist når det gjelder robusthet og driftsikkerhet i en rekke ulike topografier og klimasoner gjennom prosjektet.

Til nå har brenselcellene i bussene vært i drift i omtrent 2000 timer. I en pressemelding fra DaimlerChrysler skriver selskapet at brenselcellens levetid nå nærmer seg konvensjonelle motorer som bensin og diesel.