Nyheter

Avdekket spenstig miljøsportsbil

Miljøsportsbilen som ble presentert i dag
Isak Oksvold/Bellona

Publiseringsdato: 29. november, 2005

Skrevet av: Isak Oksvold

I Drammen ble i formiddag Norges første prototype-sportsbil ,som går på drivstoffet ”hytan”, presentert med brask og bram av Aetek. Konseptbilen skal demonstrere hvordan det er mulig å tenke miljø og samtidig ha en god kjøreopplevelse og ytelse.

Aetek har som mål å skape en bevissthet i befolkningen angående miljøspørsmål ved å demonstrere alternativer til konvensjonelle teknologier, og gi disse den ”estetiske puffen” de trenger. Dette skal gjøres ved å bygge og presentere miljøsportsbilen FYK I dag ble protypen til den endelige konseptbilen presentert. FYK skal være ferdig til åpningen av Statoils hydrogen- og hytanstasjon i Stavanger 18 august.

Brobygger-teknologi
Hytan er en blanding av naturgass og hydrogen med blandingsforhold fra 8-20 % vol. hydrogen, og et konsept som muliggjør bruk av hydrogen som energibærer allerede i dag naturgass eller CNG-biler. CNG er forkortelse for ’Compressed Natural Gas’. Naturgassbiler og -busser er i utstrakt bruk i Europa.

Fordelen med å ta i bruk hytan er at det bidrar til å bygge opp produksjons og distribusjonsløsninger for hydrogen. hytan vil gjøre det mulig for hydrogenstasjonene å selge både rent hydrogen til brenselcellebiler og hytan til naturgassbiler og -busser. På denne måten vil risikoen ved å ta investeringen være vesentlig lavere.

Betalingsvillighet for hytan
For at hydrogenstasjonene skal kunne selge hytan er de avhengige av betalingsvillighet for dette drivstoffet. Betalingsvilligheten oppstår fordi hydrogenet øker virkningsgraden i motoren samtidig som utslippene reduseres. Dette gir bedre drivstofføkonomi og bedre miljø. På denne måten kan en noe høyere drivstoffpris for hytanet forsvares.