Nyheter

Norges første hydrogenstasjon åpnet

Konrad Pütz

Publiseringsdato: 23. august, 2006

Skrevet av: Ola Innset

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete foretok i dag den høytidelige åpningen av Norges første hydrogenstasjon på Forus utenfor Stavanger. Hydrogenfyllestasjonen er en av svært få i verden som er integrert i en vanlig bensinstasjon.

– Regjeringen har en sterk intensjon om å redusere CO2-utslippene, vårt arbeid omfatter alle delene av hydrogenkjeden, sa samferdselsministeren under åpningen. I forbindelse med oljemessen ONS åpnet samferdselsministeren den første av i alt fem Hydrogenstasjoner som skal åpnes i Norge innen 2009.
– People use more energy to go around problems, than to solve them, sa Statoil-sjef Helge Lund, som brukte et gammelt Henry Ford sitat for å illustrere at vårt statlige oljeselskap nå bruker all sin energi på å løse verdens klima-problemer.
I løpet av tre år skal man altså kunne kjøre Hydrogenveien mellom Stavanger og Oslo. De andre tre stasjonene skal åpnes i Drammen, Lyngdal og på Grenland, i regi av prosjektet HyNor. Den norske Hydrogenveien skal kobles opp mot svenskenes hydrogenvei HyFuture og danskenes HyLink. Dette vil gjøre Skandinavia til en av de første regionene i Europa hvor hydrogen er tilgjengelig for privatbilister.

Hydrogenplaneten
Litt tidligere på dagen åpnet Statoil også sin utstilling Hydrogen-planeten, i Miljøparken, litt utenfor Stavanger sentrum. Hit kan politikere, bransjefolk, akademia, elever andre komme for å lære mer om hydrogen og hvordan hydrogen vil forandre samfunnet vårt.
– Den første bilen kom til Norge i 1895, og ti år senere fantes det over førti biler her til lands, sa Brage Vårheim Johansen fra Statoil New Energy under åpningen av Hydrogen-planeten. – Den første hydrogenbilen kom til Norge i 2002 og det virker vel som et overkommelig mål å ha over førti av dem i drift i Norge før 2012? spurte han retorisk,og la til at steget inn in hydrogenverden er en teknisk utfordring på linje med introduksjonen av forbrenningsmotoren.
På hydrogen-planeten kan man gjennom ti korte filmer lære mer om hydrogen. Filmene er tilgjengelige på internett også, bare følg linken til høyre på siden.
I tillegg til filmer stilles det ut hydrogenbiler og motorsykler, blant annet en Toyota Prius, og den nye Mazda RX8, som vises utenfor Japan for første gang under ONS.

Bellona importerte Norges første hydrogenbil allerede i 2002, og har vært pionerer i arbeidet med å gjøre hydrogenbiler tilgengelige i Norge. Det videre målet om å gjøre hydrogenbiler til allemannseie har man tatt et stort skritt mot i dag.
– Arrangementene idag viser at Statoil har lyst til å levere drivstoff også i tiden som kommer, uttaler Konrad Pütz, rådgiver Miljøteknolgi i Bellona. Statoil er fremsynte og ser at bensin og diesel ikke kan være fremtidens energibærere. I Norge har vi enorme lavtrykks gassressurser som ikke er kommersielt utvinnbare i dag, men som kan brukes til hydrogenproduksjon med CO2-fjerning ved hjelp av dampreformering. På denne måten kan Norge være verdens drivstoffleverandør også i fremtiden, men uten å tjene oss rike på eksport av forurensning, avslutter Pütz.