Nyheter

Enoksen bryter med Soria Moria

Britt K. Andersen/OED

Publiseringsdato: 10. januar, 2007

Skrevet av: Ola Innset

Olje og energi-minister Odd Roger Enoksens senker målene for Norges biodrivstoffsatsing, og går dermed inn for å bryte regjeringens løfter i Soria Moria-erklæringen.

– Med Enoksens nye utspill om bare fire prosent innblandingspåbud risikerer vi å bli stående med bare én enslig norsk biodrivstoffpumpe i mange år framover, sier Bellonas rådgiver Konrad Pütz. Han er ikke fornøyd med Energiministerens siste utspill i klimasaken.

Misvisende gladnyhet

– Vi har ingen planer om å overstige fire prosent innen 2010, sier Enoksen i dagens Aftenposten, i en artikkel som ganske misvisende blir presentert som en gladnyhet om at vi nå skal få biodrivstoff på alle biler.

I virkeligheten er Enoksens mål om et fire prosent omsetningspåbud for oljeselskapene innen 2010 en tilbakegang i forhold til løftene i Soria Moria-erklæringen. Der sier regjeringen tydelig at de vil igangsette et introduksjonsprogram for bruk av biodrivstoff i tråd med EUs direktiver på området.

EU langt foran

EUs direktiver sier tydelig at innen 2010 skal andelen være oppe 5,75 prosent, ikke fire prosent som Enoksen nå sier. Enoksen snakker dessuten om volumprosent, og ikke energiprosent som EU bruker. Enoksens tall er dermed nærmere 3,2 prosent, og altså betydelig lavere enn hva regjeringen tidligere har lovt, og senere også bekreftet, blant annet i Miljøverndepartementes pressemelding ”Gode muligheter for biodrivstoff”.

– EU ser dessuten allerede lenger framover og jobber nå med visjoner om minst 25 prosent biodrivstoff innen 2030. Der har den norske regjeringen en utfordring, sier Pütz.

Pumpene må på plass

Helen Bjørnøy sier nå at regjeringen også vurderer et pålegg om å selge biodrivstoff. Utbygging av infrastruktur som gjør det lettere for norske forbrukere å benytte seg av miljøvennlige løsninger er akkurat det Bellona ønsker seg.

I Sverige alle oljeselskaper med en viss omsetning tilby pumper med bioetanol på sine bensinstasjoner, der har de nå over 600 pumper, i Norge har vi én.

– Vanlig bensin med litt biodrivstoff i er fint det, men vi er nødt til å starte og bygge opp distribusjon av E85, et drivstoff med 85 prosent bioetanol, og ren biodiesel, såkalt høyinnblanding. Vi må få vedtatt avgifter som gir bioetanolbiler avgiftsfordeler fremfor vanlige bensinbiler. Det tar lang tid å skifte ut den norske bilparken og å få utplassert pumper. Det er derfor viktig å komme i gang nå. Med det foreslåtte 4 prosent påbudet risikerer vi at vi ikke får flere bioetanolpumper før det 2010!

Mer enn nok drivstoff

– Enoksen later til å mene at problematisk tilgang til biodrivstoff rettferdiggjør lave målsetninger, sier Pütz og legger til:

– Dette er jo en håpløs innstilling. Norge er et lite land i et stort internasjonalt marked, der det finnes biodrivstoff tilgjengelig. Dessuten er det startet eller planlagt produksjon av flere hundre millioner liter biodiesel i Norge i perioden fram til 2010, langt mer enn det som trengs for å oppnå et mål på 5,75%! Men bioetanol vil måtte importeres, i hvertfall de nærmeste årene, understreker Pütz.