Nyheter

Fortsatt langt igjen

(Foto: iStok)

Publiseringsdato: 5. oktober, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Innen transportsektoren har regjeringen fortsatt en lang vei å gå, mener Bellona. De miljøpolitiske målene er fine, men statsbudsjettet viser at det fortsatt mangler skikkelige virkemidler.

– Det er fint at regjeringen for eksempel ønsker å gi fordeler til de bilene som forurenser minst og gjøre det dyrere å forurense, men jeg tviler på at den miljødifferensierte årsavgiften og dieselavgiften monner, sier Konrad Pütz, som er fagansvarlig for transport i Bellona.

– Det nivået disse avgiftsløsningene er på nå vil antakelig ikke bidra i stor nok grad til å styre folks valg.

Årsavgiften senkes med 330 kroner for alle biler unntatt dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter. De sistnevnte bilene får en avgiftsøkning på 100 kroner. Dieselavgiften økes med 20 øre per liter.

Biodrivstoff

Regjeringen øker bevilgningen til forskning på alternative drivstoff (som biodrivstoff, el-drift og hydrogen) og mer miljøvennlige transportløsninger med 27 prosent til 29,4 millioner kroner.

– Denne satsningen representerer på ingen måte et betydelig løft i tråd med regjeringens ambisiøse klimauttalelser. Det er fint at forskningen får mer penger her, men på biodrivstoff ligger vi fortsatt langt etter land som for eksempel Sverige, sier Pütz.

I det reviderte statsbudsjettet for 2007 ga regjeringen 10.000 kroner i avgiftsfradrag til biler som kan gå på etanol. Bellona har lenge ønsket større støtte, og vil at avgiftsfradraget skal gjøres teknologinøytralt og gis til alle kjøretøy som er klargjort og godkjent for bruk av alle typer biodrivstoff (biogass, biodiesel, bioetanol).

– Med dagens avgifter gir biler som går på fossil diesel best driftsøkonomi, sier Pütz.

Regjeringen holder for øvrig fast ved målsetningen om at fem prosent av drivstoffet som omsettes i Norge skal være biodrivstoff innen utløpet av 2009.

Øremerke NOx-penger

NOx-avgiften står omtrent på stedet hvil, ettersom den i 2008 skal være på 15,39 kroner per kg, sammenlignet med 15 kroner i forrige budsjett. Bellona mener avgiften burde vært langt høyere.

Avtalen med næringslivet om at bedrifter skal få velge mellom å betale NOx-avgift eller bidra til et fond for NOx-reduserende tiltak er fortsatt ikke på plass.

– Det er forferdelig synd, fordi det skaper usikkerhet og forsinker hele prosessen. Vi håper denne avtalen kommer på plass veldig snart, sier Pütz og legger til:

– Bellona er opptatt av at pengene staten får inn på NOx-avgiften øremerkes på tiltak for å redusere utslippene av NOx.

bodytextimage_Konrad_Putz_2_foto_AKS.jpg Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Bellona mener også at mer enn en tredjedel av skattekreditten som rederiene må betale inn over de neste ti årene, burde gått til miljøtiltak. Pütz etterlyser retningslinjer for hvordan pengene som betales inn skal brukes.

Fra regjeringshold er det imidlertid ingen tegn til at slike miljøavgifter vil bli øremerket til miljøtiltak.

”Verdensledende”

Regjeringens har nettopp gått ut med en frisk strategi for den maritime sektoren: Norge har som mål å bli verdensledende på miljøvennlig skipsfart.

– Dette er veldig positivt, og noe regjeringen fortjener ros for. Vi er glade for at det nå skal opprettes et nytt statlig investeringsfond som skal legge stor vekt på klima- og miljøprosjekter, og vi vil følge nøye med på framdriften for dette fondet, sier Pütz.

– Men vi etterlyser flere konkrete og solide virkemidler. Foreløpig har vi sett relativt lite nytt når det gjelder handling som monner, sier han.

– For eksempel er den varslede satsningen på utviklingen av kystflåten på 25 millioner kroner, og det er jo bare lommerusk. Den norske kystflåten er gammel og har en anstrengt økonomi. At 25 millioner ikke akkurat er en tungindustriell satsing burde være åpenbart.