Nyheter

Biodrivstoffpåbud endelig på plass

(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 5. desember, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Fra 2010 blir det påbudt å blande inn fem prosent biodrivstoff i diesel og bensin som selges i Norge.

Onsdag ble partene i klimaforliket på Stortinget enige om å innføre et omsetningspåbud på 5 prosent biodrivstoff i 2010. Dermed går de lengre enn hva Statens Forurensningstilsyn (SFT) anbefalte tidligere i høst.

– Bellona er fornøyd med at påbudet på 5 prosent kommer på plass, selv om vi helst hadde sett at det ble innført allerede fra neste år, sier Tone Knudsen, energirådgiver i Bellona.

bodytextimage_tone-1_179.jpg Photo: Jo Straube

Mer ambisiøst enn SFT

Regjeringen foreslo i fjor å innføre et påbud på fem prosent biodrivstoff fra og med 2009, med en målsetning om 7 prosent i 2010. Etter at forslaget ble sendt på høring anbefalte SFT å senke ambisjonene fra 5 til 2 prosent fra 2009.

SFT ville legge lista lavere fordi de mente det var knyttet usikkerhet og til dels faglig uenighet rundt virkningene av et slikt påbud. Det ble hevdet at biodrivstoff bidro til å øke matvareprisene og at klimaeffekten ikke nødvendigvis var positiv.

Den siste tiden har imidlertid matvareprisene falt betraktelig, og det er kommet på det rene at det er mulig å produsere biodrivstoff på en bærekraftig måte, med positiv klimanytte.

Sertifisering må på plass

Bellona er likevel opptatt av at det innføres gode sertifiserings- og rapporteringssystemer for biodrivstoffet som blir tatt i bruk. Rapporteringen bør tilpasses EU-systemer og Norge bør medvirke aktivt i utformingen av disse. Slik vil både rapporteringen og handelen med biodrivstoff forenkles.

– Det er viktig at det kommer gode systemer på plass slik at vi kan garantere at biodrivstoffet som blir brukt har en positiv klimaeffekt, og at den produseres på en bærekraftig måte, sier Knudsen.

Bellona mener derfor at det må komme på plass et minstekrav for at et drivstoff i det hele tatt skal bli omfattet av påbudet, bør være at det har en klimaeffekt på minst 35 prosent, i forhold til bensin og diesel.

Store utslippskutt

En innblandingsgrad på fem prosent biodrivstoff i vanlig bensin og diesel ville tilsvare årlige CO2-reduksjoner på 400 000 tonn, om lag 0,7 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Siden 1990 har Norges utslipp økt med 11 prosent.

I fjor økte klimagassutslippene til rekordhøye 55 millioner tonn CO2, som tilsvarer omlag 11,6 tonn CO2 per innbygger. I 2002 lå det globale gjennomsnittet på under 4 tonn per innbygger.