Nyheter

Bellona krever radikalt klimaløft for transport-Norge

(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 6. mai, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

– Bilparken må endres radikalt for å få til reelle utslippskutt, sier nestleder i Bellona Marius Holm. Superbuss og omfattende endringer av bilavgifter er blant tiltakene Bellona foreslår for å gjøre Norge til et nullutslippssamfunn.

Onsdag presenterte Bellona ”Norges helhetlige klimaplan”, og viser hvordan Norge kan bli klimanøytralt i 2020, et nullutslippssamfunn i 2040 og karbonnegativt i 2050, og dermed fjerne mer CO2 enn vi slipper ut.

Klimaplanen foreslår konkrete virkemidler for å redusere klimagassutslipp i alle sektorer, inkludert transportsektoren.

Miljøvennlige bilavgifter

Transportsektoren er en av sektorene som står for mest utslipp av klimagasser. Det ønsker Bellona en slutt på, og foreslår blant annet:

  • 10 prosent av bilene i 2020 er elbiler og plugginn-hybrider, gjennom tilskudd på 30 000 kroner per bil, finansiering av ladestasjoner og statlige fellesinnkjøp av elbiler.
  • Radikale endringer i bilavgiftene. Hybridbiler og andre lavutslippsbiler blir opptil 50 000 kroner billigere sammenlignet med andre biler.
  • Innføring av ”Superbuss”-pakker for innfartsveiene til byene. Egne superbusslinjer med maksimal framkommelighet i trafikken og hyppige avganger skal gjøre kollektivløsninger til det foretrukne alternativ for pendlere
  • Mer energieffektive fly og flyrutiner
  • Høyhastighetstog på de mest trafikkerte strekningene


For presse:
Kontakt: Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona: 91 72 02 67, tone@bellona.no