Nyheter

Etterspør nye miljøkrav

Publiseringsdato: 5. november, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– En storsatsing på biodrivstoff i Europa vil gi endringer i hvordan landarealer benyttes. Det kan igjen føre til økte klimagassutslipp. Derfor må EU så raskt som mulig innføre kriterier som sørger for at produksjonen blir bærekraftig, sier Bellonas Tone Knudsen.

Drivstoff laget av biomasse kan vise seg å bli avgjørende når klimagassutslippene fra transportsektoren skal kuttes. Men det finnes både bærekraftige og mindre miljøvennlige måter å lage biodrivstoff på, og EU-kommisjonen har bedt organisasjoner og næringslivsaktører om råd om hvordan spørsmålet skal behandles.

Vil ha klare krav

Bellona sendte denne uken sine høringsinnspill, og mener det er nødvendig med en utvidelse av dagens regelverk.

– Vi trenger strenge kriterier for å på en klimavennlig måte nå EU-målet om at fornybare kilder skal dekke 10 prosent av transportsektorens energibehov, sier Bellona-rådgiver Tone Knudsen.

Hun er stasjonert i Brussel nettopp for å følge opp miljøstiftelsens arbeid med biomasse, og for å komme nærmere på de viktige prosessene som foregår der.

Behovet for slike kriterier skyldes såkalte ILUC-effekter – etter det engelske begrepet “Indirect Land Use Change”. Dette er de ulike virkningene som kan komme når man endrer måten et landareal brukes på. Klimagassutslipp er blant disse effektene – for eksempel kan CO2 som er lagret i grunnen, frigjøres ved en omlegging.

Hvor klimavennlig biodrivstoff er, påvirkes derfor av hvilke arealomlegginger produksjonen fører med seg.

– De vitenskapelige studiene er samstemte i at slike bivirkninger ved arealomlegginger eksisterer. Vi mener derfor at de må tas med i beregningen, og har bedt EU om at bærekraftkriteriene for biodrivstoff blir supplert med en ILUC-faktor, sier Knudsen.

– Ta med mange på råd

Bellona-rådgiveren forteller om et stort behov for mer forskning på temaet. Materialet som eksisterer i dag, gir ikke grunnlag for klare og entydige konklusjoner. Av den grunn mener miljøstiftelsen at arbeidet med bærekraftkriteriene må fortsette i nært samarbeid med forskningsmiljøer, organisasjoner og industri.

– Det må også utvikles egne prosedyrer for best mulig evalueringer og justeringer av kriteriene, slik at de gjenspeiler den nyeste forskningen på feltet, sier Knudsen. 

Mange miljøvennlige alternativer

Hun legger til at den beste måten å unngå slike uheldige konsekvenser på, er å utvikle og bruke biodrivstoff som produseres fra avlinger som ikke legger beslag på land som ellers brukes til mat eller andre formål.

– Biodrivstoff basert på alger og andre saltvannsplanter er en måte å løse problemet på. Det er ingen tvil om at bærekraftige utveier finnes, sier Knudsen.

I høringsuttalelsen, som du kan finne i høyre marg i denne artikkelen, har Bellona tatt til orde for at det blir etablert et eget finansieringsprogram for videreutvikling av slike løsninger.

Hun peker også på at det kan produseres biomasse på måter som fører til at det vokser planter i områder som har vært tørre og uproduktive: Sahara Forest Project, der Bellona er en av partnerne, tar sikte på å produsere ferskvann og biomasse i ørkenområder. Les mer om hvordan det skal skje her.