Nyheter

Ambisiøst miljøsamarbeid mellom Oslo Taxi og Bellona

Foto: Andreas Mathismoen/Bellona

Publiseringsdato: 20. februar, 2012

Oslo Taxi og Bellona skal samarbeide om de mest sentrale miljøutfordringene for taxinæringen. Samarbeidet vil bidra til kraftig reduksjon av Oslo Taxis klimagassutslipp og minske lokal luftforurensning i hovedstaden.

Visjonen er at Oslos innbyggere skal oppleve å kjøre langt mer med miljøvennlige kjøretøy i årene fremover, sier administrerende direktør i Oslo Taxi AS, Svein-Erik Marø Ovesen.

– Gjennom et løsningsorientert samarbeid skal vi jobbe politisk for å få på plass en god miljøriktig infrastruktur som vil komme hele transportsektoren til gode, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han er glad for at Oslo Taxi nå ønsker å ta miljøgrep i sin virksomhet:

– Det at en så stor næringsaktør nå blir med oss i kampen om å komme et skritt nærmere et samfunn med nullutslippsdrosjer er svært gledelig. Mer miljøvennlige drosjer vil bidra til kraftig reduksjon av lokal luftforurensing, sier Hauge.

Utslippene skal ned

Oslo Taxis samlede utslipp i 2011 var 13621 tonn CO2, som tilsvarer 9,77 tonn pr. vogn. og det er viktig at tiltakene og reduksjonen skal være målbar. Drosjeselskapet vil imidlertid oppgradere bilparken de neste årene, og direktøren sier det slik:

– Vi vil kombinere vår vilje til å endre oss med at vi nå kan trekke veksler på Bellonas erfaring de neste årene. Vi har allerede 30 priuser der ute, og vi ser at det kommer gode biler fra produsentene som vil bli høyst relevante for taxinæringen i årene som kommer.

Oslo Taxi og Bellona vil samarbeide om å:

  • Miljøoptimalisere taxidriften
  • Arbeide for økt bruk av alternativ, fornybar og bærekraftig drivstoff (elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff) for taxinæringen
  • Benytte eksisterende driftsdata fra Oslo Taxi, for å finne gode og mer miljøvennlige løsninger for taxidrift
  • Arbeide mot nullutslipp i næringen

Potent samarbeid

– Våre drosjeeiere ønsker et større miljøfokus, noe de vedtok på sist generalforsamling. Vi ser på dette som en naturlig utvikling av næringen og et konkurransefortrinn i de nærmeste årene, sier Marø Ovesen.

– Jeg tror dette samarbeidet er viktig fordi Bellona er kompetente, de kan mye om teknologi og de kan mye om forholdet til politiske myndigheter. Dessuten har de har mange andre avtaler med næringslivet  og er vant til å jobbe forretningsmessig, fortsetter han.

Bellona på sin side har en lang historikk med løsningsorientert fokus knyttet til miljøoptimalisering av bilparken.

– I 1989 samarbeidet Bellona med popgruppen A-ha om å kjøpe Norges aller første elektriske bil. Dette var startskuddet for en årelang kamp med myndighetene om incentiver for forbrukerne i form av avgiftsfritak, gratis parkering og gratis bompengering.

– Det vil være meningsløst for Bellona å drive vårt påvirkningsarbeid uten en tett dialog med taxinæringen og en så stor aktør som Oslo Taxi. Det er de som vet best hvor skoen trykker, og som kan dele mye informasjon som vi kan ta med oss i vårt politiske arbeid. Med over 1100 biler på veiene i hovedstadsområdet har de et omfattende og interessant datagrunnlag som vi skal analysere sammen slik at vi finner de beste løsningene. Oslo Taxis datagrunnlag vil gi oss en reell innsikt knyttet til utslipp og lokal luftforurensing, ikke bare bilprodusentenes tall.

– Vår erfaring med å jobbe for miljøløsninger og miljøriktige rammevilkår i transportsektoren gjennom mer enn 20 år vil vi nå ta med oss inn i arbeidet med Oslo Taxi .Vi lover å være en tøff, men konstruktiv  partner for å se til at våre felles ambisjoner realiseres, avslutter Hauge.