Nyheter

Transport: – Cut the crap!

Hallstein Havåg i debatt med blant andre Elvestuen (V) og Borgen (SV) under Miljøbildagen 2015
Hallstein Havåg i debatt med blant andre Elvestuen (V) og Borgen (SV) under Miljøbildagen 2015
Bellona
Ingrid Kristensen Hauge

Publiseringsdato: 10. september, 2015

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

- Vi må gå for nullutslipp. Ikke lavutslipp. Det var den klare meldingen Bellonas Hallstein Havåg og Frederic Hauge gav lokalpolitikerne i Trondheim, Bergen og Oslo.

Bellona har den siste uken invitert lokalpolitikere til debatt om transport og luftkvalitet i tre av Norges største byer.

– De fleste partiene uttaler at de har en ambisjon om omfattende utslippsreduksjoner i byene sine, og vi må sørge for at de har handlekraft til å gjennomføre, sier Havåg.

Regjeringens klimamål sier at Norge skal kutte utslippene av klimagasser med 40 % innen 2030. Oslo har laget en enda mer ambisiøs plan og sagt at de skal kutte med 50 % i samme tidsrom.

– Om Oslo-planen blir vedtatt, og hvor ambisiøs den eventuelt blir, avhenger av hvilke partier som vinner valget. Bellonas inntrykk er at de fleste er enige om de overordnede linjene, sier Havåg.

– Vi ser også at de i Bergen jobber mot et tilsvarende ambisiøst mål. Skal byene klare disse målene må de imidlertid være veldig bevisst på hvilke virkemidler som monner og være villig til å sette handling bak de fine lovnadene, fortsetter han.

Løsningen

Havåg har to helt tydelige råd til politikerne om hva som skal til for å nå utslippsreduksjonsmålene i bykjernene;

  • Alle varebiler og personbiler som skal bevege seg i sentrum av byene skal være 0-utslippskjøretøy (det betyr at incentivordninger kun skal gjelde for elbiler og hydrogenbiler)
  • Tungtransport og busser skal være fossilfrie (det betyr at incentivordningene i denne klassen også skal gjelde for biogass)

– Det finnes flere fullverdige 0-utslippsløsninger for tunge nyttekjøretøy allerede i dag, og dette vil komme for fullt fremover, men biogass vil her ha en naturlig plass i lang tid fremover. Med fordelaktige avgifter og utbygging av infrastruktur for lading, hydrogen og biogass er dette gjennomførbart innen den eksisterende fem-årsplanen, sier Havåg.

Ca. 27 % av utslippene i Oslo kommer fra vare- og godstransport.

– Skal vi få til en omlegging som monner må kommunene vise handlekraft, for eksempel ved å sørge for at alle kommunale kjøretøy er fossilfrie og kreve at alle underleverandører leverer fossilfritt, råder Havåg.

Motivasjon og kunnskap til berørte parter

Abulfath Frouzandehjoo fra Oslo Taxi er storfornøyd med sin elbiltaxi Abulfath Frouzandehjoo fra Oslo Taxi er storfornøyd med sin elbiltaxi Photo: - Credit: Bellona

I går arrangerte Bellona sammen med Oslo Taxi Oslos første Miljøbildag.

– Det gjorde vi fordi vi ønsker at taxinæringen selv skal få kunnskap og motivasjon til å bytte til utslippsfrie biler, i stedet for å bli tvunget gjennom pålegg – og for å vise politikerne at det er mulig å få transportnæringen med på laget hvis det legges til rette for skiftet med riktige rammebetingelser.

Havåg viser til Bellonas taxirapport fra 2013 som estimerte at over 40 % av taxikundene ville valgt miljøtaxi hvis de kunne velge.

– Dette tallet er helt sikkert høyere i dag. Det er både i næringens og politikernes interesse å være tidlig ute med 0-utslippskjøretøy, sier han.

Bellona opplever at det nå både er politisk og praktisk mulig å få til et grønt skifte i transportsektoren.

– Så nå er det bare å kline til folkens, oppfordrer Havåg.