Nyheter

Byutvikling – mer enn klimautslipp

Frederic Hauge
Frederic Hauge
Bellona

Publiseringsdato: 26. oktober, 2015

Skrevet av: Frederic Hauge

De gode klimatiltakene til det nye byrådet drukner i støyen rundt noen få bilfrie gater.

Bellona var blant de første som jublet da det nye Oslo-byrådet la fram sin erklæring. Den har ambisiøse mål og sier noe om hvordan man skal nå målene. Byrådet lover halvering av klimagassutslippene innen 2020. For å oppnå det vil de redusere biltrafikken, bygge ny T-banetunnel, drive CO2-fangst på Klemetsrud, kutte all fossilfyring og satse på sykkel og el-sykkel.

Det er lett å ha visjoner og store vyer. Regjeringen snakker for eksempel mye om det grønne skiftet, men har i løpet av sine tre statsbudsjettforslag ikke vist oss hvordan de skal få det til. Det nye Oslo-byrådet har derimot konkrete tiltak som vi tror vil ha effekt på utslippene i Oslo. Forbrenningsanlegget på Klemetsrud står alene for 22 prosent av CO2-utslippene i Oslo. Å fange og lagre denne CO2-en vil derfor ha stor effekt.

Derfor er det synd at ett forslag skal skygge for alle de andre: Bilfritt sentrum har tydeligvis engasjert, begeistret og provosert. Bilfrie bygater kan være positivt for trivselen og bymiljøet. Men noe enormt klimatiltak er det ikke.

Til NRKs «Søndagsavisa» sa jeg at dersom miljøbevegelsen bruker klima-argumentet for alle gode tiltak vi ønsker, risikerer vi å gjøre oss selv upopulære.

Dette dilemmaet støter også Bellona på, for eksempel når vi kjemper for gjenvinning av avfall: Mengden mineraler på jorda er begrenset, og man sparer mye energi på å smelte om plast og metall i stedet for å lage nytt. Matavfall kan bli til verdifull biogass. Kildesortering er altså viktig, selv om det ikke sparer fryktelig mange tonn CO2. Det er ikke alle miljøtiltak som er klimatiltak og miljøkampen er mer enn klima.

Den bilfrie byen vil ha mange unntak: Varetransport, kollektivtransport, beboere, forflytningshemmede og «transport til viktige samfunnsfunksjoner» vil kunne kjøre som før. Om man derimot krevde nullutslipp også fra varetransport og drosjer, ville man oppnå både bedre byluft – og en (liten) klimaeffekt.

Man ville også gi disse næringene en stor motivasjonsfaktor for å bytte ut bilparkene sine. Det vil igjen skape et større marked for utslippsfrie biler. Byrådet har flere andre forslag som kan bringe oss nærmere nullutslipp i transportsektoren: et fossilfritt Ruter; grønne offentlige innkjøp; omlastingssentral for varetransport inn til byen (som så kan gå på varebiler med nullutslipp) og kanskje det viktigste enkeltforslaget: nullutslippssone innenfor Ring 3 innen 2024. Det er ni år og to kommunevalg til. Bellona er mer utålmodig enn som så, men glade for politikere med samme mål i sikte. Det er dette vi vil snakke om når vi diskuterer klimatiltak. Dette er klimatiltak med internasjonale ringvirkninger.

Skal vi vinne klimakampen må vi gjennomføre både populære og mindre populære tiltak, men folk må tro at det faktisk virker. Nullutslippsteknologi, fossilfrie byer og lagring av CO2 vil ha effekt. Om Oslo klarer å sette inn det ekstra giret kan også resten av landet komme rullende etter.