Media

Frederic Hauge elbuss

Bellona-leder Frederic Hauge er sikker på at elbusser blir dagligdags i bygatene i løpet av få år. De første elbussene i Oslo kommer i 2017.