Nyheter

Oslopakke3: Forurenserne bør betale

Oslopakke3 skal gi bedre vilkår for buss, trikk, tog og bane. Men det er fossilbilene som bør betale, mener Bellona.
(Foto: Oslo Sporveier)

Publiseringsdato: 6. juni, 2016

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

- Regningen for Oslopakke3 bør sendes til de bilistene som forurenser, ikke busspassasjerer og elbiler, mener Bellona.

I dag ble resultatet av forhandlingene om Oslopakke3 lagt frem. Store deler av veibyggingen går som planlagt, men pakken inneholder også en ny sentrumstunnel og nytt signalanlegg for T-banen, samt penger til Fornebubanen.

– Det er mye å glede seg over i denne pakken, særlig at 73 prosent skal gå til kollektivtiltak, sier fagsjef i Bellona, Hallstein Havåg.

2016_Hallstein_Havåg-NB-3 Daglig leder i Bellona, Hallstein Havåg. Photo:

Han er mer skeptisk til hvordan kostnadene skal dekkes inn. I tilleg til økte bompengesatser, skal også elbiler ilegges bompenger. I tillegg skal kollektivpassasjerer få økt billettpris.

– «Forurenser betaler» er et godt prinsipp. I dette tilfellet er det fossilbilene. All kunnskap viser at det er køprising og bompenger som reduserer biltrafikk, ikke bredere veier, sier Havåg.

Han mener også det er en skummel taktikk å ilegge elbilene bompenger allerede neste år, slik politikerne nå legger opp til.

– Elbilandelen i Norge er fortsatt under tre prosent, og salget har dessverre stagnert i det siste. Politikerne burde gi miljøvennlig transport all hjelp den kan få, ikke øke prisene, sier Havåg.

Fra 2018 skal elbilene betale 10 kroner per passering i rushtiden, mens dette øker til 30 kroner i 2020.

– Jeg er redd at takster på opptil 30 kroner skal gjøre det mindre attraktivt å velge en miljøbil. Elbilene utgjør bare 5,3 prosent av bompasseringene i Oslo, så dette gir heller ikke de store inntektene.

Havåg mener bompengeinntektene fra disse elbilene i stedet bør hentes inn fra forurenserne: fossilbilene.

– I 2018 vil det utgjøre ca 60 øre ekstra for fossilbilene. Det er en langt bedre måte å hente inn penger på. Dersom man først skal innføre bomavgift på elbiler, må man i det minste øke satsene for bensin- og dieselbiler like mye, sier Havåg.

For fossilbiler skal bomprisen øke til en makspris på 53 kroner i rushtiden – 20 kroner mer enn i dag.

Bellona mener også at kollektivfelt vest for Lysaker og 2+-felt på Ring 3 i Oslo burde ligge fast i avtalen. I dag heter det at Statens vegvesen skal «vurdere» og «utrede» dette.