Media

Arbeidsplasser fiskerinæring rapport elektrifisering kystfiskeflåten

Opp- eller ombyggingen av nye båter kan gi flere tusen nye arbeidsplasser til fiskerinæringen, som er godt spredd utover hele norskekysten.

Arbeidsplasser fiskerinæring rapport elektrifisering kystfiskeflåten

Arbeidsplasser fiskerinæring rapport elektrifisering kystfiskeflåten