Media

Havna som elektrisk hub

Ladepunkter på havna kan forsyne både båter og kjøretøy med strøm.

Havna som elektrisk hub

Havna som elektrisk hub