Nyheter

El-skip kommer – en elektrisk fremtid på sjøen er nær

Publiseringsdato: 20. november, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

«En stille revolusjon til sjøs. Svært stille.» Slik beskrev Bellona elektrifiseringen som skjer for transport til sjøs på klimatoppmøtet i Bonn i går. Mens man hører svært mye om elbiler i ulike størrelser, har de største forandringene skjedd på havet de siste årene.

Ett land peker seg ut: Norge.

På en samling på klimatoppmøtet – også kjent som COP23 – fortalte en rekke bidragsytere om nye løsninger som er utviklet for å klare 0-utslipp på böljan blå i fremtiden. El-båter og ikke minst el-skip kommer.

Havna som elektrisk hub Ladepunkter på havna kan forsyne både båter og kjøretøy med strøm. Credit: Illustrasjon : Siemens / Bellona

Elektrisk revolusjon til sjøs starter på land

Jan Kjetil Paulsen - Arendalsuka rapport fiskeflåte Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgiver for skipsfart i Bellona Photo:

– Den elektriske revolusjonen må og måtte starte på land. Men nå bør el for land og sjø bokstavelig talt kobles sammen, sa seniorrådgiver for skipsfart, Jan Kjetil Paulsen. – Løsningen ligger i å gjøre havner til elektriske knutepunkt, elektriske hubber.

Skipene kan kobles til landstrøm mens de ligger ved kai. Det vil redusere utslipp og bedre luftkvaliteten. Store og små skip kan benytte batterier, både til fremdrift – fjordferger kommer først – og for å gi mer effektiv drift og redusere utslippene til havs og langs kysten.  Til dette trengs strøm fra land.

De store og kostbare installasjonene dette vil kreve i havneområdet kan i mange tilfeller kombineres med lade-infrastruktur for kjøretøy, for biler, busser og lastebiler. Dette vil redusere kostnadene, gi bedre uttelling for investeringene og gi bedre utnyttelse av strømnettet.

 

El-rush

VISION OF THE FJORDS Credit: Sverre Hjørnevik

El-revolusjonen på norsk sjø startet egentlig for tre år siden. Da ble den første el-fergen satt i drift. Det ble nesten umiddelbar suksess både som nullutslippsløsning og ikke minst:
Det viste seg å være billigere i drift enn tradisjonelle fossil-drevne båter.

I desember 2015 vedtok også en lov som påla lav- og nullutslippsløsninger for alle nasjonale og lokale ferger, noe som også ble fulgt opp med økonomiske insentiver.

Siden har det blitt flere. Tre år etter den første el-fergen er 60 el-ferger bestilt eller under bygging og skal settes i drift i løpet av de neste 3-4 årene. Til og med førerløse ferger er så smått på vei.

 

Grønn turisme

Turistbåtselskapet The Fjords har hatt en hybridferge i drift i to år. Snart kan passasjerene deres reise med en hel-elektrisk båt i Nærøyfjorden, Geirangerfjorden og Lysefjorden – på et 42 meter langt karbonfiberskrog.

Bellona-leder Frederic Hauge har tidligere uttalt at dette markerer en fantastisk utvikling for grønnere fjordturisme.

 

På batteri over Atlantern

Bernhard Stormyr Head of Sustainability Management Yara Bernhard Stormyr i Yara.

Egil Hystad fra Wärtsilä fortalte om utviklingen mot nullutslipps-passasjerskip, mens Bernard Stormyr fra Yara mente vi snart vil se det første hel-elektriske konteinerskipet. Et slikt skip kan redusere NOx- og CO2-utslipp kraftig ved å fjerne omkring 40.000 trailier-frakter årlig.

Plan B Energy Storage, som er en av pionèrene innen batteriløsninger for skip, kom med den kanskje største øyeåpneren: Direktør Brent Perry forsikret at batteriteknologien er moden og utvikles så fort at en nullutslippsløsning for transatlantisk transport bare er noen få år unna.

– Vi må ikke bare tenke batterier her, men mer helhetlige energiløsninger. Her er det store muligheter særlig for Norge til å utvikle en ny, stor industri, en «ny olje», mente han. Han mente batterier kan bli avgjørende for å – selvfølgelig – lagre strøm, fungere som buffere og stabilisere strømnettet og med jevnere strømforbruk: bidra til lavere strømpriser.

 

Venter på myndighetene

yara el-konteinerskip Yaras modell for et el-konteinerskip. Credit: Yara

Samlingen ga tydelig beskjed om at industrien er i gang. Alle som jobber med marin transport ønsker tilsynelatende å kutte utslipp, og mange har allerede begynt å investere i mer miljøvennlig teknologi.

Dette skjer selv om shipping faktisk ikke er fullt og helt med i Paris-avtalen. Og selv om utslippene fra skip bare har økt de siste årene.

Og selv om klima ikke er med i alt av avtaler og reguleringer, fikk i hvert fall norske myndigheter ros:

– Norske myndigheter har på mange måter vært et eksempel til etterfølgelse for andre land, for eksempel ved at de har bidratt til fremveksten av elektriske ferger, mente Bellonas Jan Kjetil Paulsen.