Nyheter

Viktig for bærekraftig transport

Her lastes den første containeren med sjømat ombord fra Kråkøya Kysthavn.

Publiseringsdato: 29. mai, 2018

Det var folkefest ved Rørvik da fiskeriminister Per Sandberg tirsdag åpnet Kråkøya kysthavn. Samtidig er dette en milepæl for miljøet og fremtidige trafikkutfordringer.

– Et effektivt havneanlegg er et viktig element for å få plass bærekraftig transport av de verdifulle sjømatproduktene fra regionen, slår seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen i Bellona fast.

Kraftig vekst

Den norske lakseproduksjonen skal femdobles frem mot 2050.

Samtidig viser prognoser, gjort i forbindelse med Nasjonal Transportplan, at den generelle godsveksten i Norge vil føre til 50.000 flere vogntog på veien hver dag.

Gjennom Tenketank Midt-Norge Sjø arbeider oppdrettere, transportører, havner og offentlige myndigheter med løsninger for sjøtransport. Målet er å unngå framtidig trafikkaos og redusere klima- og miljøutslipp.

Åpning Kråkøya kysthavn fiskeriminister Glede i Trøndelag: Fiskeriminister Per Sandberg flankert av blant andre Bjarne Brøndbo og havnesjef Paul Ingvar Dekkerhus. Photo:

Viktig for klima og miljø

– Godsoverføring fra vei til sjø er et godt klima- og miljøtiltak. I de aller fleste tilfeller vil transport av langveisfarende gods på skip gi lavere miljø- og klimabelastning enn tilsvarende gods transportert med bil, sier Paulsen, som også leder Tenketank Midt-Norge Sjø.

– Dette er dokumentert gjennom en rekke rapporter, også for transport av ferskfisk og andre sjømatprodukter fra Midt-Norge, slår han fast.

Også Bellona har gjort en slik studie, sammen med Gasnor i 2017. Den viste at LNG-basert skipstransport fra Midt-Norge til Hirtshals ville redusert utslipp av klimagasser med inntil 80% sammenliknet med lastebil.

Klar for transport

Trøndelag produserer alene om lag en fjerdedel av norsk oppdrettslaks.

Med åpninga av Kråkøya kysthavn er den viktigste infrastrukturen på plass for å flytte deler av trøndersk lakseeksport til Europa over fra vei til sjø. I det andre trønderske laksetyngdepunktet, Hitra/Frøya, står Hitra kysthavn på Jøsnøya klar til å sende laks sjøveien til Kontinentet.

Jan Kjetil Paulsen Jan Kjetil Paulsen, Bellona Photo:

– Gjennom Tenketank Midt-Norge Sjø har aktørene vist stor vilje til å tenke nytt for å redusere samfunns- og miljøbelastningene fra sjømateksporten, sier Jan Kjetil Paulsen.

Trengs bedre ordninger

Gjennom insentivordningen for overføring av gods til sjø, bidrar Regjeringen til å stimulere etablering av en fast eksportrute for fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa.

Men det er ikke nok, mener Paulsen:

– Etter Bellona syn er stortingets og regjeringens ambisjoner på dette området altfor lave. Det er bevilget noen få millioner i insentivordningen. Dette mener Bellona ikke er tilfredsstillende, slår Paulsen fast.

Lokalt mot

– De initiativene og investeringene som vi nå ser resultatet av her i Rørvik er et resultat av fremsynte lokalpolitikere og dristige næringslivsledere. Bellona jubler i dag på vegne av klima og miljø, sier Paulsen, som ønsket aktørene lykke til under åpningen.

– Vi håper også å kunne bidra til videre utvikling av verdikjeden, slik at Kråkøya kysthavn får tatt ut sitt store potensiale som bidragsyter til bærekraftig næringsutvikling med fokus på klima og miljø, avslutter Paulsen.