Nyheter

Viktig for bærekraftig transport

<small><i>Her lastes den første containeren med sjømat ombord fra Kråkøya Kysthavn.</i></small>
Her lastes den første containeren med sjømat ombord fra Kråkøya Kysthavn.
Jan Kjetil Paulsen

Publiseringsdato: 29. mai, 2018

Åpningen av Kråkøya kysthavn har stor betydning for miljøet og fremtidige trafikkutfordringer.

Det var folkefest ved Rørvik da fiskeriminister Per Sandberg tirsdag åpnet Kråkøya kysthavn. Samtidig er dette en milepæl for miljøet og fremtidige trafikkutfordringer.

– Et effektivt havneanlegg er et viktig element for å få plass bærekraftig transport av de verdifulle sjømatproduktene fra regionen, slår seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen i Bellona fast.

Kraftig vekst

Den norske lakseproduksjonen skal femdobles frem mot 2050.

Samtidig viser prognoser, gjort i forbindelse med Nasjonal Transportplan, at den generelle godsveksten i Norge vil føre til 50.000 flere vogntog på veien hver dag.

Gjennom Tenketank Midt-Norge Sjø arbeider oppdrettere, transportører, havner og offentlige myndigheter med løsninger for sjøtransport. Målet er å unngå framtidig trafikkaos og redusere klima- og miljøutslipp.

Åpning Kråkøya kysthavn fiskeriminister Glede i Trøndelag: Fiskeriminister Per Sandberg flankert av blant andre Bjarne Brøndbo og havnesjef Paul Ingvar Dekkerhus. Photo:

Viktig for klima og miljø

– Godsoverføring fra vei til sjø er et godt klima- og miljøtiltak. I de aller fleste tilfeller vil transport av langveisfarende gods på skip gi lavere miljø- og klimabelastning enn tilsvarende gods transportert med bil, sier Paulsen, som også leder Tenketank Midt-Norge Sjø.

– Dette er dokumentert gjennom en rekke rapporter, også for transport av ferskfisk og andre sjømatprodukter fra Midt-Norge, slår han fast.

Også Bellona har gjort en slik studie, sammen med Gasnor i 2017. Den viste at LNG-basert skipstransport fra Midt-Norge til Hirtshals ville redusert utslipp av klimagasser med inntil 80% sammenliknet med lastebil.

Klar for transport

Trøndelag produserer alene om lag en fjerdedel av norsk oppdrettslaks.

Med åpninga av Kråkøya kysthavn er den viktigste infrastrukturen på plass for å flytte deler av trøndersk lakseeksport til Europa over fra vei til sjø. I det andre trønderske laksetyngdepunktet, Hitra/Frøya, står Hitra kysthavn på Jøsnøya klar til å sende laks sjøveien til Kontinentet.

Jan Kjetil Paulsen Jan Kjetil Paulsen, Bellona Photo:

– Gjennom Tenketank Midt-Norge Sjø har aktørene vist stor vilje til å tenke nytt for å redusere samfunns- og miljøbelastningene fra sjømateksporten, sier Jan Kjetil Paulsen.

Trengs bedre ordninger

Gjennom insentivordningen for overføring av gods til sjø, bidrar Regjeringen til å stimulere etablering av en fast eksportrute for fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa.

Men det er ikke nok, mener Paulsen:

– Etter Bellona syn er stortingets og regjeringens ambisjoner på dette området altfor lave. Det er bevilget noen få millioner i insentivordningen. Dette mener Bellona ikke er tilfredsstillende, slår Paulsen fast.

Lokalt mot

– De initiativene og investeringene som vi nå ser resultatet av her i Rørvik er et resultat av fremsynte lokalpolitikere og dristige næringslivsledere. Bellona jubler i dag på vegne av klima og miljø, sier Paulsen, som ønsket aktørene lykke til under åpningen.

– Vi håper også å kunne bidra til videre utvikling av verdikjeden, slik at Kråkøya kysthavn får tatt ut sitt store potensiale som bidragsyter til bærekraftig næringsutvikling med fokus på klima og miljø, avslutter Paulsen.