Nyheter

Utslippsfritt over det hele

<i><small>Rådgiver energi og transport Christina Ianssen om elekrifiseringen av Norge.</i></small>
Rådgiver energi og transport Christina Ianssen om elekrifiseringen av Norge.
Bellona/Nils Bøhmer

Publiseringsdato: 27. august, 2018

Skrevet av: Betzy Alexandra Kjelsberg Thangstad

Bellona deltok på 17 seminarer og debatter under Arendalsuka, ti av disse handlet om elektrifisering. Arrangementene var fylt til randen med interesserte gjester.

–Arendalsuka har etablert seg som landets viktigste møteplass mellom organisasjoner, næringsliv og politikk. Bellona har i år vært tungt tilstede med stor faglig bredde og poengterte budskap som vi opplever har møtt interesse og gehør. Bellonabåten er også en viktig arena gjennom uka, og den er godt besøkt både dag og natt, sier fagsjef Runa Haug Khoury.

Lanserte elbarometer
Elektrifisering er en viktig nøkkel for å nå våre klima- og miljøforpliktelser. Elektrifisering gir en bedre utnyttelse av energi, mindre støy, mindre slitasje, luftforurensning og klimautslipp. Under Arendalsuka lanserte Bellona og EFO elbarometer.no, som viser elektrifiseringsgraden i ulike sektorer.

Ifølge barometeret er Norge 51 prosent elektrisk. Overraskende nok er kun seks prosent av transportsektoren elektrifisert.
–Vi har ikke kommet like langt innenfor elektrifisere transport som vi liker å tro. Sektoren har et enormt potensial for videre elektrifisering, kommenterer Haug Khoury.

Cicerodebatt Fagsjef Runa Haug Khoury (t.h.) på CICERO-debatten Vindkraft i Norge: Klima versus miljø Photo: - Credit: Bellona/Thomas Theis-Haugan

De to sektorene bygg og energi har høyeste elektrifiseringsgrad med 81 prosent hver. I norsk industri er 57 prosent av produksjonen elektrifisert, mens i jordbruk, skogbruk og fiske er kun 21 prosent elektrifisert.

–Spesielt i transportsektoren er det behov for en vesentlig overgang fra fossilt drivstoff til ren og elektrisk energi. Teknologien er i en rivende utvikling, og i mange tilfeller klar til bruk, sier rådgiver energi og transport Christina Ianssen.

De gode nyhetene om transportsektoren er at elbilandelen av nybilsalget øker, og innen 2021 vil mange flere busser kjøre på strøm.

Fergesektoren kommet langt
I 2021 vil en tredel av norske ferger gå helt eller delvis på strøm. Det finnes også flere andre eksempler på elektrifisering av andre mindre og større fartøyskategorier som fiskebåter, offshore supply-fartøy, arbeidsbåter og andre passasjerfartøy.

–Ikke bare er dette bra for driftskostnader, brukeropplevelsen og klimaet, det er også en fantastisk mulighet for norsk leverandørindustri i maritim næring, sier Ianssen.

Ifølge fagsjef Runa Haug Khoury skjer det mye spennende innenfor utvikling av elektriske løsninger og systemer for forskjellige industrier.–Vi har all grunn til å legge til rette for at dette skal bli tatt i bruk så fort som mulig. En forutsetning for den ambisiøse elektrifiseringen Norge jobber for, er en aktiv norsk fornybarutbygging. Da har vindkraft en naturlig plass i den norske fornybarmiksen, sier Haug Khoury, som debatterte norsk vindkraft hos CICERO.

10 bud for Utslippsfri Kyst 2040
I samarbeid med NELFO og Elektroforeningen la Bellona frem 10 bud for Utslippsfri Kyst 2040.

–Politikerne har vedtatt ambisiøse mål for utslippskutt i skipsfarten. Men for å oppnå disse målene vil det være behov for en massiv utbygging av ny infrastruktur for fornybar energi, sa seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen på seminaret «Infrastruktur for maritim elektrifisering».

Havnene må kunne tilby flere alternativer som for eksempel landstrøm når skipene ligger ved kai, ladestasjoner til de som har store batteripakker samt mulighet for forsyning av nye karbonfrie energibærere som hydrogen, ammoniakk eller andre løsninger.

Infrastruktur for maritim elektrifisering Seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen legger frem Ti bud for utslippsfri kyst 2040. Photo: - Credit: Bellona/Betzy A K Thangstad

Lønnsomt å elektrifisere
Elektrifisering av oppdrettsanlegg i sjø og tilknyttede båter er lønnsomt for ca. 80 prosent av anleggene. Det viser en rapport fra Sjømat Norge og Energi Norge, utarbeidet av DNV-GL. Rapporten bygger videre på mulighetsstudien Bellona gjorde med ABB på førsommeren.

–Tallene er veldig positive og viser at oppdretterne bør satse på landstrøm. Rapporten er også konservativ i sine beregninger, som tilsier at det antagelig vil være lønnsomt å elektrifisere enda flere lokaliteter. Elektrifisering vil spare både miljøet og lommeboka til oppdretterne, og da er det lite å lure på! påpeker seniorrådgiver havbruk Anders Karlsson-Drangholt.

Utslippsfrie byggeplasser
Byggeplassen er en sentral problemstilling for fremtidens byer. Den påvirker lokalmiljø og arbeidsmiljø, og er en betydelig kilde til klimagassutslipp. Utslippene påvirker både menneskene som jobber der og menneskene som bor der.

Utslippsfrie byggeplasser engasjerer fortsatt ifølge seniorrådgiver energi Christian Eriksen, som innledet på seminaret i regi av ELO, NELFO og Bellona.

–Vi hadde et solid oppmøte fra alle deler av bransjen; byggherrer, entreprenører, utstyrsleverandører og bransjeorganisasjoner, sier Eriksen.

Sette løsninger i system
Når det gjelder å bygge bygg finnes en rekke løsninger, og nå handler det om å sette disse i system og ta de i bruk, f.eks. energi til byggeplass.

–Hafslund og Omsorgsbygg ble enige om å diskutere veien videre. Og i høst drar Bellona i gang et prosjekt om energi til byggeplass, forteller Eriksen.

Bellona fikk også innspill fra anleggsbransjen på at anleggsplasser og byggeplasser har helt forskjellige utfordringer. Her er det betydelig større barrierer for å få til et utslippsfritt alternativ.