Media

Infrastruktur for maritim elektrifisering

Seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen legger frem Ti bud for utslippsfri kyst 2040.