Nyheter

Rapport: Slik kutter vi transportutslippene fra byggenæringen

Publiseringsdato: 18. februar, 2021

Skrevet av: Benjamin Strandquist

Klimagassutslippene fra transport i byggenæringen kan reduseres med flere hundre tusen tonn ved hjelp av enkle og kostnadseffektive grep. Det viser en ny rapport som Bellona har utarbeidet sammen med Solar Norge.

Elektriske kjøretøy vil på sikt kutte alle direkte utslipp av klimagasser til luft fra transporten, men de reduserer ikke trafikkmengde, kø, veislitasje og assosierte samfunnsøkonomiske kostnader. Derfor er reduksjon og optimalisering av transporten også et selvstendig mål.

For hvor fullastede er egentlig lastebilene vi ser på veien?

Benjamin Strandquist, seniorrådgiver i Bellona.

– Våre undersøkelser tyder på at det er helt vanlig at varer til byggebransjen kjøres med halvtomme biler og at transporter som kunne ha vært samlet i en større bil i stedet går med flere mindre biler. Det medfører flere hundre tusen tonn med unødvendige CO2-utslipp, bare i Norge, sier Benjamin Strandquist, seniorrådgiver i Bellona.

Mer effektiv varetransport er bra for klima og miljø, byliv og økonomi. Varetransport innen bygg og anlegg er preget av lite planlegging, leveranser «just in time», og lav utnyttelsesgrad av kjøretøy.

– I rapporten beskriver vi utfordringene som preger varetransporten til bygge- og anleggsplasser. I tillegg estimerer vi for første gang hvor store utslipp som knytter seg til byggeplasstransport: 565 000 tonn CO2 per år, det vil si utslippene til 340 000 bensin- eller dieselbiler, og over én prosent av Norges samlede utslipp, forklarer Strandquist.

Kan kutte halvparten uten elektrifisering

P1110178 Stor interesse fra byggenæringen på rapportlansering: F.v. Lars Erik Lund (Veidekke), Katrine Lyngstad (Solar Norge), Tone Tellevik Dahl (Norsk Eiendom), Eli Grimsby (Oslobygg), Christian Eriksen (Bellona).

Med effektivisering av disse transportene – altså at det kjøres like mange varer, men færre biler – mener Bellona av vi kan kutte over halvparten av utslippene. På sikt kan elektrifisering av kjøretøyene som nevnt kutte resten.

I rapporten legger Bellona frem konkrete tiltak rettet mot både byggherrer, myndigheter, entreprenører og leverandører. Blant virkemidlene finner vi:

  • Bedre planlegging og informasjonsdeling
  • Tidlig dialog med markedet om transportløsninger i hvert enkelt prosjekt
  • Restriksjoner på leveringstidspunkter
  • Mer samlasting og varehotell
  • Felles transportavtaler
  • Premiering av logistikk i anbud
  • Transportkrav i miljøsertifiseringsordninger

Leveringsrestriksjoner kuttet trafikken med 40%

– Det er ikke nødvendig å implementere samtlige tiltak i hvert enkelt byggeprosjekt. Noen grunnleggende krav til logistikkstyring er bra, men ellers er det fornuftig å vurdere hva som er hensiktsmessig fra gang til gang. Vi ser at man kan få god effekt av enkeltvirkemidler, mener Strandquist.

Et eksempel på dette er at et byggeprosjekt som kun tillot to leveringsdager per uke hadde en 80 prosents økning i antall kolli per bil, og 40 prosent nedgang i antall biler, sammenliknet med referanseprosjekter. Les mer om dette i rapporten.