Media

IMG_3584

Frederic Hauge under grunnsteinsnedleggelsen ved Morrow Batteries i Arendal.

Frederic Hauge under grunnsteinsnedleggelsen ved Morrow Batteries i Arendal.