Nyheter

Forslag om iverksettelse av forbud mot fylling av algeinfisert ballastvann

Publiseringsdato: 28. mars, 2001

Miljøverndepartementet
Miljøvernminister Siri Bjerke
Postboks 8013 Dep
Oslo

28/03-2001

FORSLAG OM IVERKSETTELSE AV FORBUD MOT FYLLING AV ALGEINFISERT BALLASTVANN

Med bakgrunn i den aktuelle dramatiske situasjon med giftige alger på deler av sørlandskysten tillater vi oss høfligst å anbefale Miljøvernministeren å straks iverksette tiltak for å hindre spredning av giftalgene til andre områder.

Konkret ber vi om at det straks iverksettes forbud mot fylling av ballastvann gjeldende for strekningen Svenskekysten – Haugesund. Alternativt ballastvann for de aktuelle fartøy vil formodentlig kunne være ferskvann. Ballastvann som allerede er infisert av alger må destrueres ved tilsetting av eksempelvis klor.

Vi anbefaler at det gis umiddelbar informasjon til befolkningen via massemedia og at lokale forurensningsmyndigheter, havnemyndigheter og politi blir bedt om å påse at forbudet blir etterlevd.

Med vennlig hilsen
MILJØSTIFTELSEN BELLONA

Rune Haaland