Nyheter

Dagen før dagen

Møte i Brussel. Illustrasjonsfoto.

Publiseringsdato: 4. mars, 2003

Skrevet av: Sondre Grinna

I morgen arrangerer Bellona i samarbeid med NGO’ere og næringslivsorganisasjoner, en workshop i EU-parlamentet om svovelutslipp fra skip. – Jeg er spent på hvilke resultater morgendagen bringer, sier Bellonas Paal Frisvold.

Etter det suksessfulle arbeidet med WEEE-direktivet der man fikk til en god miljøløsning etter et samarbeid mellom Bellona og næringsliv, prøver man denne fremgangsmåte igjen. Denne gangen gjelder det svovelutslipp fra skip. Arbeidsmetoden Bellona benytter, er utviklet gjennom flere år av Bellona i Norge gjennom samarbeidsprogrammet med næringslivet, bedre kjent som B7.

Denne gangen består samarbeidet i å arrangere en workshop i EU-parlamentet om temaet. Ved at ulike interesser får presentere sitt syn får man gitt mer effektiv informasjon til parlamentsmedlemmene. Man får mulighet til å synliggjøre det man er enige om og dermed få isolert punktene man virkelig er uenige og grunnene til dette. På talelisten står European Environmental Bureau, Seas at Risk, European Community Shipowners Associasion, Intertanko, European Maritime Safety Organisation og representanter fra Kommisjonen og Parlamentet.

Globalt samarbeid går tregt
Svoveldioksid-utslipp er ikke et nytt problem for Europa. Lenge har svovelutslippene forsynt Norge med store mengder sur nedbør som har gjort utrivelige regndager ekstra utrivelige. Videre er utslippene med på å danne helseskadelige partikler som har fått større fokus siste årene. Man har klart sakte men sikkert klart å redusere utslippene fra landbaserte kilder som veitrafikk og kraftverk. Et område har imidlertid stått nærmest urørt; skipsfarten.

Skipsfarten er en internasjonal næring som det er hensiktsmessig å styre gjennom internasjonale virkemidler. Imidlertid har dette arbeidet gått svært sakte og det nærmeste man har kommet et resultat er en avtale om å forby bunkersolje med så høyt svovelinnhold at den så og si ikke er i salg. Avtalen vil trolig ikke ratifiseres før fristen.

Mister tålmodigheten
Mange har en tynnslitt tålmodighet nå. Hvis ikke noe snart skjer, vil svovelutslippene fra skip i europeiske farvann i være nær like stort som alle landbaserte kilder til sammen i 2010. Mens lastebilnæringen gjør seg klar til å benytte drivstoff med 10 ppm svovel, benytter skipene i snitt bunker med 27.000 ppm.

Skipsfart har i dag et delvis godt miljøimage på grunn av lavt energiforbruk, lave CO2-utslipp og beskjedne arealbeslag. Dette kan få slagside i det kundene oppdager at skipsfart slipper ut 150 til 300 ganger mer svovel pr tonnkilometer.

For å lære mer om EUs saksgang, aktørenes posisjoner med mer, gå til Bellonas fokusside for skipsfart og svovelutslipp.