Nyheter

Vellykket dag i Europaparlamentet

Det var mange fremmøtte i Europaparlamentet i går. Mange roste Bellonas iniativ og arbeidsform.

Publiseringsdato: 6. mars, 2003

Skrevet av: Sondre Grinna

Bellona arrangerte i går workshop om skip og svovelutslipp sammen med miljøorganisasjoner og næringen. – Dette er noe nytt i Brussel, sier Bellonas Paal Frisvold.

Workshopen handlet om kommisjonens arbeid med å lage et direktiv for å redusere svovelutslippene fra skip. På talelisten stod European Environmental Bureau, Seas at Risk, European Community Shipowners Associasion, Intertanko, European Maritime Safety Organisation og representanter fra Kommisjonen og Parlamentet. Fremmøtte parlamentsmedlemmer og deres rådgivere fikk en god dekning av sakens forskjellige sider.


– Meget vellykket, var første kommentaren fra Paal Frisvold ved Bellonas kontor i Brussel. Bellona har i lengre tid arbeidet med å få til en konferanse der også næringen er representert sammen med miljøorganisasjonene. Mange av talerne fremhevet nettopp det positive med denne arbeidsmetoden og mente at slike initiativ kommer altfor sjelden i EU-sammenheng.


– Det er helt i Bellonas ånd å bringe stakeholdere sammen for å identifisere praktiske løsninger, sier Frisvold.

– Dette er noe nytt i Brussel, men det er neppe siste gang Bellona benytter denne arbeidsmetoden. Bellona har lang erfaring med en slik arbeidsform fra Norge.

988e87e3da59bfd352702c9ab96c5adf.jpeg

En fyldigere rapport kommer i morgen når Europakontoret har fått gjort ferdig sitt etterarbeid.


For å lære mer om EUs saksgang, aktørenes posisjoner med mer, gå til Bellonas fokusside for skipsfart og svovelutslipp.