Nyheter

Oljetankere kolliderte i Sør Korea – 200 000 tonn olje lekket ut

Skadebegrensningsarbeidet pågår for fullt i havnebassenget i Pusan.
JoongAng Daily

Publiseringsdato: 14. mai, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

Oljetankerne kolliderte midt i havnebassenget i Pusan og til nå har oljen spredd seg i en radius av 4 kilometer.

To koreanske oljetankere kolliderte i går i havnebassenget i Pusan, Sør Korea, og har til nå sluppet ut rundt 200 000 tonn drivstoff olje. Oljen fra de involverte skipene, Haedongho og Hanaho, har allerede spredd seg i en radius av 4 kilometer. Tidevannet gjorde at oljen spredde seg raskt og en populær badestrand og en pir nær havnebassenget er allerede tilsølt. Havnepolitiet i Pusan jobber nå med å få rensket opp det stadig økende utslippet.


Pusan ble også utsatt for et større oljeutslipp i 1997 da en tanker sank utenfor kysten, og gjorde stor skade på fiskeoppdrettsanlegg og førte til store tap for lokale fiskere.
Kilder: Reuters og JoongAng Daily