Nyheter

Vil ha nytt erstatningsfond for oljekatastrofer

Bare fram til mars måned har opprenskingsarbeidet etter Prestige kostet spanske myndigheter 328 millioner euro.

Publiseringsdato: 13. mai, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

The International Oil Pollution Compensation Fund (IOPCF) skal betale 171 millioner euro i erstatning til de som ble rammet av forurensingen fra oljetankeren Prestige. Dette tilsvarer kun ca 15% av tapene de berørte er påført.

Prestige ulykken har vist at dagens IOPCF-fond ikke har tilstrekkelig midler til erstatning for berørte i ulykker av så stort omfang, og nå diskuter FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO opprettelsen av et nytt og større fond.

Erstatning opp til 8 milliarder
Mandag startet diplomatkonferansen i IMO, der den norske regjering tidligere har skrevet en høringsuttalelse hvor man ber om at et nytt og større tilleggsfond blir opprettet. Det nye fondet skal være med på å sikre at land som blir rammet av store oljekatastrofer får erstatning. Det er foreslått at det nye fondet skal være i funksjon fra 1. november og tre i kraft når erstatningstaket for rederienes forsikring og de ordinære fondene er nådd. I dag garanterer IOPCF-fondet erstatning på opp til 2 milliarder kroner. Tidligere har Norske myndigheter sagt at det nye fondet bør være på opptil 8 milliarder kroner, og er innstilt på at norske selskaper skal betale nærmere 5 prosent av fondet, dvs inntil 400 millioner kroner.

Frykter oljesøl fra russiske tankere
Prestige ulykken ble en vekker fordi den viste hvor enorme konsekvenser en oljetanker-ulykke kan få, og hvor vanskelig det er å få dekket kostnadene skadene medfører. Norske myndigheter ser for seg at også norskekysten kan bli rammet av større oljeulykker, og er spesielt bekymret for det økende antallet russiske tankere i nordområdene. Det nye fondet skal gjøre det mulig å få erstatning uavhengig om de som har utløst en ulykke kan gjøre opp for seg, og skal hindre at de skadelidende ikke blir sittende igjen med utgiftene selv.

Dagens fond for lite
Dagens erstatningsfond, IOPCF-fondet, ble opprettet i 1992 og har sin base i London. Det består av 85 stater som har forpliktet seg til en internasjonal avtale om ansvar og erstatning for oljeutslipp fra oljetankere. Under denne avtalen er tankeieren ansvarlig for å betale kompensasjon opp til en viss grense for skade som skyldes oljeforurensning fra tankskip. Fondet er for det meste finansiert av skatter og avgifter fra oljeindustrien.

IOPCF har nå satt av 171 millioner euro til opprenskingsarbeidet og som erstatning etter Prestige-ulykken. Det er ventet at rundt halvparten av denne summen vil gå til Spania. Bare fram til mars måned har opprenskingsarbeidet kostet spanske myndigheter 328 millioner euro.

Utbetaler 15%
Fondet sin visedirektør Joe Nichols sier til Ireland On-Line at den totale summen av kravene kan overstige summen som er satt av til erstatning. På bakgrunn av dette har fondets styre bestemt at utbetalingsnivået skal settes lavt, på 15% av kravshaverenes tap. Imidlertid hvis antallet og størrelsen på krav viser seg å være lavere enn tidligere beregnet, kan erstatningssummen til hver enkelt bli høyere. De fleste kravene som er kommet inn til nå er fra franske og spanske fiskere, og turistnæringen.

— Vi vet ikke hvordan dette oljeutslippet påvirker turistnæringen og fiskerinæringen i Spania og Frankrike. Om det viser seg at denne sommeren ikke blir så ille som fryktet, og kostnadene går ned, kan vi progressivt øke utbetalingene seier Nichols.

Spania vil gå til sak
Også da tankeren Erika forulykket utenfor Frankrike i 1999 sprengte dette IOPCF-fondet sine rammer. Erika slapp ut 10 000 tonn olje som ble skylt i land på den franske Atlanterhavskysten, og det tok det tre år før erstatningsutbetalingene til de som ble rammet nådde 100%.

For Prestige er det ventet at mesteparten av det resterende erstatningsbeløpet må komme fra juridiske skritt mot eierne, det greske selskapet som drev båten, selskapet som hadde leid båten, og selskapet som hadde forsikret den. Spanias visestatsminister Mariano Rajoy har tidligere sagt regjeringen er klar til å gå til sak mot de som står bak ulykken.