Nyheter

Liste over nødhavner lagt ut på web

Nøhavner langs kysten. Disse kan bli brukt i forbindelse med oljeutslipp. Kilde: Kystverket

Publiseringsdato: 25. september, 2003

Skrevet av: Isak Oksvold

Kystverket har nylig publisert en ajourført liste over nødhavner og strandsettingsplasser på web. Dette er et godt skritt på veien for å sikre lokaldemokratiet i slike saker.

Akutt forurensing:

Forebyggende beredskap
Nødhavner og strandsettingsplasser er en del av den forebyggende oljevernberedskapen til Kystverket. Nødhavner tas i bruk dersom skadene på miljøet kan begrenses ved å isolere havaristen. Det er typisk bukter og fjorder i med rolige værforhold som er egnet til dette formålet. Havaristen taues inn i området, og nødhavnen «ofres» da til fordel for et større område langs kysten ved f.eks et oljeutslipp. Strandsettingsplasser er gjerne på land inne i nødhavnen, og benyttes i ekstreme tilfeller hvor en havarist f.eks står i fare for å dele seg.

Demokratiserende
Det var i forbindelse med motorstoppet til den russiske tankeren ”Moscow” at Bellona publiserte en ufullstendig liste over nødhavner og strandsettingsplasser i Norge på Web. Nå har imidlertid Kystverket ajourført listen og for første gang lagt den ut på Web.

-«Å få slik informasjon mer tilgjengelig for allmenheten er viktig i denne typen saker. Dette vil bidra til en mer demokratisk prosess rundt plasseringen av nødhavner og strandsettingsplasser», kommenterte Frederic Hauge til Bellona Web.

Listen over nødhavner og strandsettingsplasser finnes på kystverkets hjemmesider.