Nyheter

Ett år siden Prestige

Publiseringsdato: 19. november, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

I dag er det ett år siden oljetankeren Prestige sank utenfor Spania og griset til milevis med kystlinje. Fiskere og turistnæringen lider ennå av konsekvensene, og krangelen om hvem som hadde ansvaret pågår for fullt.

 

Den 26 år gamle oljetankeren Prestige var lastet med mer enn 77 000 tonn fyringsolje da den forulykket utenfor Finisterre i Galicia i Spania i fjor høst. Prestige begynte å lekke olje 13. november og sank 6 dager senere, 19. november, 210 km utenfor kysten av Spania. Rundt 50 000 tonn olje lekket ut og tilgriset rundt 900 kilometer av Spanias nord-vest kyst. Hele den Galiciske kysten ble mer eller mindre ”asfaltert” av olje, noe som har resultert i den største økonomiske og miljømessige krisen i landsdelens historie. Spanske myndigheter har lenge blitt beskyldt for å ha tatt alt for lett på følgene av forurensingen, som er blitt en katastrofe for fiskere og turistindustri i hele det nord-vestlige Spania.

Frankrike skylder på Spania
Etter at katastrofen og lekkasjene var et faktum strømmet det til med internasjonal hjelp til opprenskningsarbeidet, men omfanget var så stort at man ikke klarte å forhindre over tusen strender fra Frankrike til Portugal fra å bli tilgriset. Store mengder sjøfugl, fisk, marine pattedyr og vegetasjon langs kysten døde eller ble skadet av utslippene.

Nå krangles det altså for fullt, og både miljøbevegelsen, lokalbefolkning og politikere presser på for å få fortgang i arbeidet og at det skal utbetales kompensasjon. I mai i år besluttet International Oil Pollution Compensations å begrense utbetalingene til de berørte av ulykken til bare 15% av de tap de var påført. Dette fordi det var ventet at kravene som kom inn overgikk erstatningsfondets midler.

En ny fransk rapport gir Spania skylden for katastrofen, ved å hevde at myndighetene i Madrid forverret situasjonen da de nektet redningsmannskaper å gå om bord i Prestige før de gikk med på å slepe tankeren ut fra kysten. Rapporten mener dette var en grov feilvurdering, og at man ved å ta tankeren inn til havn i La Coruna ville ha hindret oljen i å spre seg over så store områder som den gjorde.