Nyheter

Den spanske regjeringen sterkt kritisert etter Prestige-katastrofen

Publiseringsdato: 14. april, 2004

Skrevet av: Mette Martinsen

Medlemmer av Europaparlamentet har kommet med hard kritikk av den spanske regjeringen for dens håndtering av oljetankeren Prestige da den havarerte utenfor kysten av Spania i 2002.

–> En nylig avsluttet undersøkelse rundt forliset av oljetankeren Prestige, foretatt av en komité nedsatt av Europaparlamentet, den såkalte MARE-komitéen, slutter seg til kritikken som kom fra økologer og opposisjonen i spansk politikk. I sin konklusjon fordømmer MARE-komitéen avgjørelsen den spanske regjeringen tok om å taue skipet vekk fra den galisiske kysten. Den uttrykker også stor bekymring over en uttalelse fra den spanske regjeringskommisjonæren, Mr. Fernandez, som sier at den spanske regjeringen ville tatt nøyaktig den samme beslutningen dersom en tilsvarende situasjon skulle oppstå. MARE- komitéen er overbevist om at det å slepe skipet vekk fra kysten bare bidro til å forverre situasjonen.

Det er fremdeles helt uavklart hvor mye olje som egentlig er igjen i kystfarvannet ved Galisia. Hele 20.000 tonn olje er ikke gjort rede for, og medlemmene av MARE-komitéen frykter at disse 20.000 tonnene fremdeles utgjør en trussel når det gjelder det marine miljøet og kysten for øvrig.

Felles europeisk kystvakt
MARE-komitéen er svært positive til idéen om å opprette en européisk kystvakttjeneste som skal koordinere medlemslandenes reaksjoner på slike ulykker, og tror at en EU-kystvakt vil medvirke til en streng overholdelse av sikre ruter og rettsforfølgelse av urettmessig innfart av fartøy. Komitéen anbefaler også å inkludere en oppfordring om å gi sjøsikkerhetsorganet EMSA mer makt, samt at baltiske farvann blir bedre beskyttet, tatt i betraktning at mange russiske oljetankere ikke møter EUs sikkerheskrav.

Bellona helt på linje med MARE-komitéen
Oljevernberedskap og sjøsikkerhet var også tema på en åpen høring som Bellona og parlamentsmedlem Diana Wallis arrangerte i Europaparlamentet i forrige måned. Her tok Bellona til orde for en felles européisk innsats både når det gjelder å redusere sannsynligheten for ulykker og å øke effektiviteten av beredskapen såvel administrativt som teknisk, og er således helt på linje med uttalelsene fra MARE-komitéen i disse spørsmålene.