Nyheter

Murmanskfjorden full av drivstoff

”Stepan Razin” på grunn i Murmanskfjorden.
vesti.ru

Publiseringsdato: 26. oktober, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

Dieselolje fra det havarerte lasteskipet ”Stepan Razin” i Murmanskfjorden med 287 tonn drivstoff ombord preger nå store deler av fjorden. Nå er det store spørsmålet om lokale opprydningsmyndigheter i Murmansk kan takle situasjonen.

 

 

På grunn lørdag
”Stepan Razin” gikk på grunn lørdag og det har siden vært observert dieselolje i fjorden. I følge tirsdagens utgave av Murmansk-avisen Vecherny gikk skipet på grunn mens man prøvde å reparere et motorproblem. Vinden var da bare 11 meter/sekund.

Ingen av besetningen på 23 er meldt skadet og samtlige ble evakuert lørdag. Redningsmannskaper og ledelsen i skipets rederi, Murmansk Shipping Company, var på befaring ved havaristen søndag morgen og sa da at det ikke er noen fare for miljøet. Med dieselolje flytende på fjorden er det imidlertid vanskelig å feste lit til rederiets påstander om ”ingen miljøfare”. På grunn av tidevannet og høye bølger klarer heller ikke de utlagte lensene lenger å hindre at dieseloljen driver og forurenser land nær havaristedet.

Ombord er det 18 000 tonn apatitt og 287 tonn dieselolje. Det er slått hull innvendig i skipets maskinrom. Rett under dette ligger drivstofftankene med dieselolje og man er nå redd for at disse blir ytterligere ødelagt mens skipet ligger å slår mot land.

Rederiet har til nå lagt ut 300 meter lenser og sier de vil nedsette en granskningskommisjon.

Lokal oppryddingsenhet
Oppryddingsarbeidet står Murmansk Marine Emergency Department, MMED, for. Dette er et føderalt foretak, og det eneste som er sertifisert av den interdepartementale sertifiseringskomiteen for redningstjenester. Sertifiseringen gir dem lisens til oljeoppryddingsarbeid i en sone som dekker Kvitesjøen og Barentshavet til 25 grader øst. Ved MMED er 57 personer ansatt i spesialdivisjonen for opprydning ved oljelekkasjer, 50 personer er stand-by i Murmansk og 7 i Kandalaksha. Alle er spesialtrenet og klarert til denne typen arbeid.

MMED disponerer flere fartøyer bl.a. slepebåten "AGATE” og ”Kapitan Nikolayev” som er i beredskap for Barents-regionen. De har også lensebåter, gummibåter og lenseutstyr til å ta unna opp til 35 tonn. I tillegg har MMED skimmere og systemer til å samle opp og pumpe oljen. MMED har også to nød-pumpesystemer med kapasiteter på hhv. 450 og 1000 kubikkmeter i timen.

3136c9ae9c3caab17bf4f13a489dd51f.jpeg Photo: tvmurman.com

Lensebåt i Murmansk havn
I Murmansk havn består beredskapen av den hurtiggående lensebåten ”Markap” som har ulike lensetyper og skimmer ombord. Dette er bl.a. 243 meter lettere oljelenser samt 2 tyngre Robum-lenser på 500 meter hver ombord. Båten har og en Fackstale-skimmer med en kapasitet på 9 kubikkmeter i timen, en DVD-skimmer med en kapasitet på 36 kubikkmeter olje i timen og to Desmy-skimmere som kan ta unna 70 kubikkmeter i timen.

I 2003 var ”Markap” involvert i tauingen av tankeren ”Murmansk” som gikk på grunn og måtte tømmes for rundt 300 tonn diesel.

Trenger 1 million dollar til nytt utstyr
På grunn av økt oljetrafikk kan man fremover forvente enkelte oljeutslipp på opp til 500 tonn lokalt, og fra 500 til 5000 tonn regionalt. Det mest utsatte området er selve Murmansk havn der supertankene laster olje. Oljevernberedskapen der kan håndtere utslipp opp til maksimalt 500 tonn i selve havneområdet. Det må nå tas høyde for å måtte håndtere større utslipp og kostnadene ved ekstra utstyr til dette er beregnet til 1 million amerikanske dollar.

I 1994 inngikk Russland og Norge en gjensidig avtale om oljevernarbeid i Barentshavet. I 2003 ble det avholdt en felles øvelse der to skip fra det norske Kystverket deltok.