Nyheter

-Frykter utslipp fra brennende oljetanker

Publiseringsdato: 5. mars, 2005

Skrevet av: Marius Holm

Bellona frykter omfattende oljeforurensning på sørlandet. Brannen på oljetankeren Fjord Champion, som nå slepes i sakte fart vekk fra øya Utvår i Søgne, er fortsatt ikke under kontroll. Bellona er nå på vei til den brennende oljetankeren med aksjonsskipet Kallinika.

Fjord Champion:

I følge hovedredningssentralen ligger den brennende tankeren Fjord Champion nå i ro inntil øya Utvår i Søgne, etter tildels mislykkede forsøk på å slepe trettitusentonneren med redningsskøyta Ægir og containerskipet Tor Hollandia.

– Altfor lang responstid
Bellona reagerer på at tok lang tid før slukningsarbeidet kom i gang, og synes det er hårreisende at det ikke fantes slepebåter i nærheten som kunne holde tankeren under kontroll. – Været i området er ikke av det aller verste – Hva ville skjedd under vanskeligere værforhold, som slett ikke er uvanlig på denne tiden av året, spør Frederic Hauge. Først klokken 13.00 lørdag var slepebåten ”Haabull” på plass ved havaristen, 15 timer etter at brannen ble varslet. En så lang responstid kunne blitt fatal.

Nytter ikke med redningsskøyter
Bellona mener den norske beredskapen mot skipsulykker er altfor svak. – Vi vet at oljetankere og andre skip til stadighet er i drift med motorproblemer og lignende. Vi vet også at når skip først grunnstøter og en lekkasje oppstår, er det svært vanskelig å unngå store miljøskader. Derfor er det helt avgjørende at vi klarer å gripe inn før skip i drift når land. Da nytter det ikke med redningsskøyter – vi må ha egnede fartøy i en stående beredskap rundt hele kysten, sier Frederic Hauge, som er på vei til Udvår med Bellona-skuta Kallinika

Kan ikke stole på flaksen
-Vi ønsker å være tilstede for å se hvordan beredskapen mot skipsulykker og oljeforurensning fungerer i praksis. Erfaringen fra en rekke nestenulykker, er at flaksen har spilt en større rolle en beredskapen. Vi må en beredskap som klarer å håndtere de situasjoner hvor flaksen svikter oss, sier Frederic Hauge i Bellona.

Stortinget må slå ring om kysten
Norsk beredskap til sjøs kommer nå til behandling i Stortinget. I den St.meld. nr. 14 (2004-2005) ”På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap» skisserer Regjeringen og fiskeriminister Svein Ludvigsen hvordan beredskapen. Regjeringen legger ikke opp til noen vesentlig oppgradering av slepebåtberedskap langs kysten. -Regjeringen har overlatt kysten vår til blårussens kostnads – og risikoberegninger. For Regjeringen handler beredskap om hva vi MÅ gjøre. I stedet burde regjeringen brukt denne anledningen til å se på hva vi KAN gjøre, sier Hauge som håper Stortinget løfter opp blikket under behandlingen av stortingsmeldingen.