Nyheter

Frankrike trekker opphugging av krigsskip

Publiseringsdato: 15. februar, 2006

Skrevet av: Mette Martinsen

Desember 2005 sendte Frankrike det utrangerte krigsskipet "Clemenceau", som inneholder mellom 500 og 1000 tonn asbest, til India for opphugging. I dag har den franske presidenten beordret skipet i retur.

Den européiske NGO-plattformen, koordinert av Bellonas kontor i Brussel, anmodet EUs miljøkommissær Stavros Dimas til å påvirke at Frankrike forholder seg til EUs avfallslovgivning som er basert på Basel-konvensjonen. Miljøkommissæren la betydelig press på franskmennene, og truet med å bringe Frankrike foran Ef-domstolen for traktatbrudd.

I september 2005 valgte flere NGOer å danne en plattform som skulle jobbe med problematikken rundt skipsopphugging. Koordinator for plattformen er Ingvild Jenssen. Hun sier til Bellona Web at det at Frankrike nå snur helt om, er en stor seier for plattformens arbeid.

– Dette er en fin opptakt til høringen som plattformen arrangerer sammen med skipsfartsindustrien og to EU-parlamentarikere i EU-parlamentet 25. april, sier Ingvild Jenssen. Der skal vi drøfte hvordan EU kan påvirke at européisk eid tonnasje blir forsvarlig håndtert i forhold til miljø- sikkerhets- og helsestandarder under opphugging.

Bygg renere skip
Jenssen sier håpet er at EU kan sette i gang et samarbeid om utviklingsprosjekt og en teknologioverføring til de berørte landene. –Vi ønsker ikke å ta jobbene fra arbeiderne i India og Bangladesh, sier Jenssen, men vi mener at EU har et ansvar for å sikre at mest mulig avfall fjernes før skipene legger ut på sin siste reis. Vårt langsiktige mål er å få industrien til å bygge renere skip, sier Ingvild Jenssen.

I forbindelse med høringen i EU vil det også være en fotoutstilling med bilder fra skipsopphuggingssteder i India og Bangladesh, som viser problemets sanne ansikt.