Nyheter

Oljevernberedskap og klimatiske forhold

oljesøl i fjæra

Publiseringsdato: 9. mars, 2006

Skrevet av: Maria Fossheim

Oljesølet på Glomma har vist at bruk av oljevernutstyr er begrenset av lys, is, strøm og vind. Disse begrensningene vil være ytterligere i forbindelse med et oljeutslipp i nordområdene der mørketid, isfjell, værforhold og bølgehøyder er av helt andre dimensjoner.

Oljeutslippet i Glomma skyldes en lekkasje i forbindelse med lasting fra en båt og stammer fra Borregård fabrikker, melder NTB/NRK onsdag kveld. 11.000 liter fyringsolje endte således opp i vassdraget. Det meldes om et 1,5 km langt og 200 m bredt oljeflak utenfor Hvaler.

Havnevesenet bekreftet i går at det dreide seg om et betydelig utslipp og at de har lett etter kilden til utslippet i flere dager, men at snø og is gjorde jobben vanskelig både når det gjaldt å lokalisere kilden og begrense omfanget av oljesølet. Vakthavende ved Kystdirektoratets Beredskapsavdeling, Ingrid Lauvrak, uttaler til NTB at det har vært sterk strøm og vind som gjør at oljen raskt kan ha nådd fram til utløpet av Glomma og videre ut mot skipsleia. Dette oljeflaket har allerede forårsaket massedød av sjøfugl i området.

Operasjonsleder i Østfold politidistrikt, Tommy Antonsen, sier til NRK at de fikk melding om oljesølet like før mørket kom i går kveld og at det ikke var noe mer de kunne gjøre enn å overvåke det frem til det ble lyst. Videre påpeker han at det ikke er aktuelt å bruke lenser fordi det flyter mange store isklumper i skipsleia. Alle virkemidlene som vanligvis brukes for opprensing av olje, er nå ubrukelige på grunn av is og kulde, sier Ludvig Olsen, brannsjef i Sarpsborg og informasjonsansvarlig for IUAF (Interkomunalt utvalg for akutt forurensing), til NRK.

Utslippet viser at oljevernberedskapen er sårbar overfor klimatiske forhold. Mangel på lys, kulde og is, kombinert med sterk strøm og vind, er forhold som er vanlige i nordområdene vinterstid. Det er per i dag ikke utviklet tilfredsstillende beredskap for oljeutvinning i isfylte områder. Bellona stiller seg derfor sterkt kritisk til en eventuell oljeutvinning i nordområdene. Barentshavet er et havområde som er preget av dramatiske svingninger i miljøforhold og man mangler værmelding for store deler av området i tillegg til manglende kunnskap om drivbaner og konsekvenser av oljeutslipp.