Nyheter

Vurderer heving mer seriøst

Bau og akterskip av U864 utenfor Fedje. Kun deler av midtskipet som ble truffet av en sprengladning er funnet.
(Foto: Geoconsult)

Publiseringsdato: 19. april, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

I tråd med Bellonas ønsker har fiskeri- og kystminister Helga Pedersen bestemt at det skal foretas en grundigere vurdering av om kvikksølv-ubåten utenfor Fedje skal heves.

Tidligere denne uken ble det holdt en høring i Stortinget der flere aktører kom med nye forslag til hvordan det tyske ubåtvraket kan heves. Mange, deriblant Bellona, har vært kritiske til Kystverkets anbefaling om tildekking av vraket. Nå blir kritikerne hørt.

Veldig fornøyd

Fagansvarlig for miljøgifter i Bellona, Marius Dalen, er veldig fornøyd med at hevingsalternativet nå gis en grundig vurdering.

– Hvis det er mulig å hente opp ubåten uten at det innebærer for stor risiko for spredning av kvikksølv, er heving den beste løsningen, sier Dalen.

– Vurderingen må også i mye større grad synliggjøre den faktiske risikoen ved heving enn det Kystverket til nå har fremlagt i sin dokumentasjon, sier han.

Høyeste prioritet

I en pressemelding sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen at arbeidet med å utrede hevingsalternativer gis høyeste prioritet i tida framover.

– Risikoen forbundet med å røre på vraket og de forurensede masser på bunnen vurderes som betydelig – uavhengig av metode. De hevingsforslagene som nå har kommet opp i ettertid skal få samme grundige vurdering som det de allerede utredete alternativene har fått, sier hun.