Nyheter

– 90 prosent av utslipp fra skip kan reduseres

Publiseringsdato: 16. september, 2008

Skrevet av: Konrad Pütz

Utslipp fra skip bidrar betydelig til luftforurensingene i Europa. Heldigvis finnes det teknologier og virkemidler for å redusere utslippene – ofte opp til 80-90 prosent – og det ofte svært kostnadseffektivt sammenlignet med utslipp fra kilder på land.

Bellona og fem andre europeiske miljøorganisasjoner har publisert en rapport som diskuterer utslipp, helseeffekter, regelverk – og forbedringspotensial og som kommer med konkrete oppfordringer til EU og EU’s medlemsland.

Du kan laste ned publikasjonen fra denne siden.