– 90 prosent av utslipp fra skip kan reduseres

Bellona og fem andre europeiske miljøorganisasjoner har publisert en rapport som diskuterer utslipp, helseeffekter, regelverk – og forbedringspotensial og som kommer med konkrete oppfordringer til EU og EU’s medlemsland.

Du kan laste ned publikasjonen fra denne siden.