Nyheter

– 90 prosent av utslipp fra skip kan reduseres

Publiseringsdato: 16. september, 2008

Skrevet av: Konrad Pütz

Bellona og fem andre europeiske miljøorganisasjoner har publisert en rapport som diskuterer utslipp, helseeffekter, regelverk – og forbedringspotensial og som kommer med konkrete oppfordringer til EU og EU’s medlemsland.

Du kan laste ned publikasjonen fra denne siden.