Nyheter

Skip på grunn i Oslofjorden

(Foto: Ola Innset/Bellona)

Publiseringsdato: 19. november, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona er til stede der et lasteskip har kjørt på grunn utenfor Fagerstrand på Nesodden. Skipet har 140 tonn olje og diesel om bord, og Bellona forventer at det snart tømmes for denne oljen og dieselen.

En bergingsaksjon er satt i gang, der man prøver å redde skipet fra å synke, og holde det ved land. Det er lagt ut lenser rundt skipet for å unngå at olje skal spre seg dersom det begynner å lekke.

Bellona er nå i området med sin gummibåt for å observere situasjonen.

Oljen må fjernes

Skipet har 115 tonn tungolje, 5 tonn smøreolje og 19 tonn marin diesel om bord.

Bellonas skipper Sigurd Enge, er overrasket over at man ikke allerede er i gang med å tømme skipet for olje og diesel:

– Dette uhellet har skjedd under de mest gunstige forhold som er mulig å forvente langs hele norskekysten, så det er ingen grunn til at de ikke skulle fått satt i gang tømming av olje og diesel nå, sier han.

Ligger trolig stabilt

Ifølge Kystverket tar båten tar inn vann, og man bruker pumper for å få vannet ut igjen.

– Skipet ligger ute i vannet ved Fagerstrand nå, og det ser ut til at det ligger stabilt, men helt bak har det vann til over dekket, sier Enge.

Det er antakelig fortsatt en fare for at skipet kan tippe rundt på siden, men det er avhengig av om skipet står støtt på bunnen eller ikke.

Bekymret for sjøfugl

Foreløpig er det ingen tegn på forurensing, men det kan bli stygt om olje lekker ut og griser til strandsonen.

– Vi er selvfølgelig bekymret for sjøfuglen, som er sårbar ved så lave temperaturer som nå. Både tungoljen og dieselen vil være ille, sier Enge.

Mannskapet på 13 ble evakuert tidligere i dag.

Skipet er ifølge Kystverket registrert i Bahamas under navnet ”Crete Cement”. ”Crete Cement” er eid av KGJS Cement AS. Den er 97 meter langt, og er på 4.075 bruttotonn og 4.555 dødvekttonn. Lasten er på 4.500 tonn sement.

Pressen kan kontakte informasjonsansvarlig i Bellona, Anne Karin Sæther, på 23 23 46 40 eller 90 20 55 20.