Nyheter

Bangladesh med forbud mot farlig skipsopphugging

Arbeidsforholdene på mange sør-asiatiske skipsopphuggerier er ekstreme.
Greenpeace/John Heeneman

Publiseringsdato: 24. mars, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Bangladeshisk høyesterett har beordret stenging av alle landets skipsopphuggingsanlegg som ikke er miljøgodkjente. – En viktig seier, sier Bellonas Christine Karlsen.

– Bellona har deltatt i det internasjonale arbeidet mot denne formen for skipsopphugging i mange år, sier Christine Karlsen, avdelingsleder for forurensing og avfall i Bellona.

Sammen med organisasjoner fra hele verden deltar Bellona deltar i The NGO Platform on Shipbreaking. Organisasjonen har hovedsete i Brussel, men avholder i neste uke sin generalforsamling i nettopp Bangladesh.

Innen to uker

Bangladeshisk høyesterett har nå bestemt at alle skipsopphuggingsanlegg som ikke har miljøgodkjenning må stenge innen to uker.

De fleste skip i verden som blir hugget opp sendes til utviklingsland Sør-Asia eller andre steder. Den mest vanlige teknikken for opphugging kalles ”beaching”, og går rett og slett ut på at skipet som skal vrakes hales opp på stranda når det er tidevann. Når vannet så trekker seg tilbake og skipet blir stående går arbeiderne løs på skipet, uten verneutstyr, og ofte med svært primitive redskaper.

Ekstreme forhold

Denne praksisen har blitt kritisert heftig av både miljøorganisasjoner og menneskerettighetsforkjempere. Bellona har blant annet kalt strendene i Bangladesh og India for ”skammens bakgård”.

De gamle skipene er fulle av tungmetaller og giftstoffer som ikke blir tatt hånd om på en ordentlig måte, og arbeiderne jobber under ekstreme forhold. I tillegg til de mange arbeidsulykkene pådrar de seg livsfarlige sykdommer av å være i kontakt med de mange giftstoffene som finnes om bord i de gamle skipene.

Kronet med seier

– Det finnes måter vi kan importere og resirkulere stål på uten å måtte akseptere verken forurensing av våre sårbare kystområder, eller de ekstreme arbeidsforholdene som har tatt livet av så mange av våre unge menn, sa Rizwana Hassan fra Bangladesh Environmental Lawyers Association, Bangladeshiske miljøadvokaters forening, til fagbladet Lloyd’s News etter at dommen ble gjort kjent forrige onsdag.

Det var denne advokatforeningen som tok saken til høyesterett, og som nå har vunnet fram, i hvert fall foreløpig. Det er ventet at den bangladeshiske skipsopphuggingsindustrien vil anke kjennelsen.

Går lenger enn IMO

Med sin kjennelse går bangladeshisk høyesterett lenger enn Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen, IMO. I deres nye skipsopphuggingskonvensjon klarte de ikke å ta avstand fra ”beaching” som metode.

Tidligere har Bellona Web skrevet mye om cruiseskipet SS Norway som endte sine dager på en av disse strendene.