Nyheter

En dag med Kystverket

Kystverkets beredskapsavdeling i Horten
Foto: Marius Dalen/Bellona

Publiseringsdato: 30. april, 2009

Skrevet av: Marius Dalen

Onsdag tilbrakte Bellonas Miljøpatrulje dagen hos Kystverkets beredskapsavdeling i Horten. På agendaen stod oljevernberedskap og håndtering av vrak som ubåten U864 ved Fedje og krysseren Murmansk ved Sørvær i Finnmark.

Bellona s Miljøpatrulje besøkte onsdag Kystverkets beredskapsavdeling i Horten for å diskutere oljevernberedskap, vrak og miljøgifter.

Kystverkets beredskapsavdeling ligger i Horten. De har ansvaret for akutte forurensningsaksjoner både på land og til sjøs. Den landbaserte delen kommer, naturlig nok ofte i skyggen av de større hendelsene knyttet til havari og oljesøl på havet. Seksjonssjef Per Odd Krystad kan fortelle at det hver uke oppstår rundt 30 akuttsituasjoner i Norge. De fleste av disse er knyttet til tankbilvelt, lekke oljetanker og lignende som enten håndteres av lokale myndigheter eller med mer direkte involvering og bistand fra Kystverket.

For Bellonas Miljøpatrulje er det først og fremst beredskapen til sjøs som står i hovedfokus. Havari med påfølgende oljesøl, som i tilfellene med MS Server og Rocknes, vekker jevnlig medias og politikernes interesse for beredskapen i Norge. For Bellona er det viktig at det opprettholdes et jevnt fokus på beredskapens begrensning og hvordan beredskapen kan bedres ut over de rykk og napp som oppstår ved større havari.

bodytextimage_DSC05687.JPG Photo: Foto: Marius Dalen/Bellona

Skipsvrak og miljøgifter
Når det gjelder gamle skipsvrak og potensiell forurensning har fokus stort sett vært på faren for oljeutslipp. Dette er nå i ferd med å endre seg. Vraket av den tyske ubåten U864, lastet med 67 tonn kvikksølv, utenfor Fedje har fått mye oppmerksomhet. Bellona har lenge jobbet for at vraket skal heves på en sikker måte slik at kvikksølvet blir fjernet en gang for alle. Regjerningen har fattet vedtak om heving men saken må opp til behandling i Stortinget før endelig beslutning kan tas. Dette skjer sannsynligvis til høsten. Kystverket meldte for kort tid siden at en heving mest sannsynlig blir gjennomført i 2011. Bellona vil følge denne prosessen videre og har i tillegg sagt ja til å delta i en referansegruppe som skal følge hevingsprosessen i detalj.

I fjor lovte Fiskeriminister Helga Pedersen at vraket av Murmansk, som ligger ved Sørvær i Hasvik, skal fjernes. Fristen for å komme med anbud har nå utløpt og Kystverket kan melde om at de har mottatt 6 tilbud. Arbeidet med Murmansk er antatt å starte opp i 2009 men kan fort vare i over to år avhenging av hvilken løsning som velges.

Bellona har tidligere påpekt manglende fokus på miljøgifter i Kystverkets vrakrapport. Kystverket har nå etablert en egen seksjon knyttet til nettopp håndtering av vrak. Hans Petter Mortensholm som leder seksjonen kan opplyse om at arbeidet på en egen miljøgiftrapport nå er startet opp og rapporten skal være klar innen 1. oktober i år.