Nyheter

Tredjestyrmannen mistenkt

Siri Karlsen, politiadvokat i Telemark politidistrikt.
(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Publiseringsdato: 5. august, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Tredjestyrmannen på ”Full City” var vakthavende navigatør da ulykken skjedde, han har nå fått status som mistenkt.

Den kinesiske tredjestyrmannen på ”Full City” har nå fått status som mistenkt i saken, det opplyste Siri Karlsen, påtalejurist i Telemark Politidistrikt under politiets daglige pressekonferanse i Langesund.

Kapteinen siktet

Fra før av har kapteinen blitt siktet for brudd på Skipssikkerhetslovens §37, det vil si brudd på meldeplikten ved fare for liv og helse eller forurensing.

Bellona har også ønsket at kapteinen skal bli siktet for brudd på §15 som omhandler manglende vakthold. Det har nå kommet fram at tredjestyrmannen var vakthavende fram til midnatt ulykkesnatten. Havariet skjedde like etterpå.

Bør siktes

– Slik det forholder seg nå vil det være riktig av politiet å sikte tredjestyrmannen for brudd på Skipsfartslovens § 15, sier Bellonas Sigurd Enge, som er til stede i Langesund for å observere oppryddingsarbeidet og etterforskningsprosessen.

– Politiet holder kortene tett til brystet, men vi følger etterforskningen nøye, sier han.

Spent på maskinisten

Maskinisten på skipet skal avhøres senere i dag, og Enge er spent på hva som kommer ut av det:

– Når man ser på skipets drivbane så er det tydelig at fremdriftsmaskineriet aldri ble tatt i bruk, noe som kan tyde på at skipet ikke har vært sjødyktig når det lå ankret opp. Under slike værforhold må det anses som grovt uaktsomt av både maskinisten og kapteinen, sier han.

Eksakte tall

Politiet informerte i dag om de eksakte mengdene med olje som befant seg om bord i skipet da det havarerte. ”Full City” bunkret opp i Skagen dagen før forliset, og var dermed nesten fullt av olje.

Det var 1013,7 kubikkmeter tungolje om bord, 121,2 kubikkmeter diesel og 24 tonn smøreolje. Når det gjelder ”slurry” det vil si det svært giftige avfallsproduktet fra tungoljen, er det fortsatt uklart hvor mye som var om bord. Tankene holder 25 kubikkmeter.

Firmaet ”Bukser og Berging” har nå overtatt ansvaret for skipet, og det resterende mannskapet om bord vil bli bragt i land i dag.