Nyheter

Anmeldelse av Yamaska henlagt

Crete Cement som havarerte utenfor Fagerstrand på Nesodden i Oslofjorden.
(Foto: Ola Innset/Bellona)

Publiseringsdato: 2. februar, 2010

Skrevet av: Ann-Christin Lunde

Bellonas anmeldelse av kapteinen på M/S Yamaska ble i dag henlagt. Ifølge Helgeland politidistrikt er begrunnelsen mangel på bevis. Bellona anmeldte kapteinen på Yamaska for brudd på skipssikkerhetsloven etter hendelsen utenfor Helgelandskysten i september.

– Henleggelsen av Yamaska-anmeldelsen er konsekvensen av en defensiv holdning fra myndighetenes side. Det er sterke bevis i denne saken, blant annet bilder, videoer og en rekke vitner som kan dokumentere at skipet var ute av kontroll, sier Sigurd Enge, skipper og rådgiver i Bellona.

Varsler for sent

– Bevisene som foreligger er for dårlige, og det er vanskelig å få tak i nye bevis i saken, fordi båten har skiftet eiere og befinner seg på den andre siden av verden, sier politiadvokat Kåre Skognes i Helgeland politidistrikt til NRK Nordland.

– Det er viktig å handle raskt i slike saker for å sikre bevis. Det er trist at man ikke kommer til bunns i Yamaska- saken, sier Enge.

– Det er mangel på prioritering av slike saker. Hvorvidt de har tilstrekkelig kompetanse er også et spørsmål.

Bellona skal nå ta stilling til om det er formålstjenlig å påklage henleggelsen av anmeldelsen.

Enge mener at Yamaska-hendelsen i likhet med Full-City forliset unnlater navigatøren atter en gang å varsle om vanskeligheter til norske myndigheter. Det representerer en ukultur og det gir et dårlig signal til internasjonal skipsfart når ikke norske myndigheter påtaler slike hendelser.

Foreslår utvidet register for skip

Dette viser også behovet for et internasjonalt register i regi av IMO(International Maritime Organization), FNs maritime organ, som registrerer og følger opp denne type hendelser. Bellona mener at dette vil gi trafikksentralene viktig informasjon om risikotrafikk.

– Dette ville vært hensiktsmessig for å få oversikt over verstingene innenfor internasjonal sjøfart, mener Enge.

Han peker på viktigheten av at myndighetene etterforsker og straffeforfølger saker hendelser som Full-City forliset og Yamaska-hendelsen for å hindre lignende episoder.
Bellona har en klagefrist og vurderer om det formålstjenlig å klage på henleggelsen.  

Pressekontakt:

Informasjonsansvarlig Tone Foss Aspevoll  Tlf: 917 20 267
Rådgiver Sigurd Enge Tlf: 970 87 533