Nyheter

Vil redusere losberedskapen

Marius Dalen/Bellona

Publiseringsdato: 15. juli, 2010

Skrevet av: Ola Innset

Bare flaks hindret at et tankskip med 350 tonn bunkersolje gikk på grunn i skjærgården utenfor Hvaler i slutten av forrige måned. Samtidig foreslår Kystverket å endre avgiftsstrukturen slik at antall loser langs norskekysten blir redusert. – Totalt uansvarlig, sier Bellonas Ben Pettersen.

– De utslippene vi har sett ved ulykker som Full City, Server og Rockness er jo relativt sett bitte små. Allikevel preger de områdene i tiår etterpå, sier Ben Pettersen, rådgiver på maritim industri i Bellona.

Må jobbe preventivt

Skipet som nesten grunnstøtte ved Hvaler i Østfold i forrige måned hadde kun én meter klaring fra nærmeste grunne. Med 350 tonn bunkersolje om bord kunne det fort ha gått alvorlig galt. Kystverket sier nå at de vil stramme inn reglene, men Pettersen er ikke imponert:

– Det er bra at de strammer inn, men dette er jo kun en reaksjon på noe som allerede har skjedd. Det vi trenger er et helhetlig preventivt sjøsikkerhetsarbeid som kan forutse og unngå ulykkene på forhånd, sier han.

Vil redusere antall loser

Grunnstøtingen kommer på samme tid som Kystverkets høringsrunde på den nye forskriften om losplikt i norske farvann. Her foreslår Kystverket å endre avgiftsstrukturen losingsavgift, losberedskapsavgift og farledsavgift, og har til og med som målsetting å redusere antall loser.

– Færre loser vil føre til flere grunnstøtinger, sier Pettersen. Ca 80 prosent av ulykkene langs kysten er med fartøy uten los.

– Losene er ”sikkerhetslimet” langs vår farefulle og sårbare kyst – det er nok ikke få alvorlige ulykker som losene gjennom årene har forhindret gjennom preventiv inngripen basert på kompetanse og erfaring, sier han.

Må bli sikrere

– Båten ved Hvaler burde hatt los om bord, det samme gjelder Full City. Vi må få en avgiftsendring som vil gjøre trafikken langs Norskekysten sikrere ved at flere fartøy benytter los, sier han.

– Vi har allerede sett hvor alvorlig selv små utslipp kan bli. Det preventive sjøsikkerhetsarbeidet er ikke har blitt prioritert, men nå er det på tide at det får et ordentlig løft.