Nyheter

Atomisbryter på vei langs norskekysten

Murmansk Shipping Company

Publiseringsdato: 21. februar, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

En russisk atomisbryter forlot lørdag havnen i Murmansk, med kurs for Østersjøen. På veien vil den passere hele Norge. Bellona forventer at Kystverket iverksetter ekstra beredskapstiltak.

I helgen la den atomdrevne isbryteren Vaygach fra kai i Murmansk på Kolahalvøya, og skal nå være på vei langs norskekysten. Det skal være første gang skipet følger denne ruten.

Radioaktivt avfall om bord

– En ekstraordinær hendelse som dette gjør det nødvendig med ekstra beredskapstiltak. Vi forventer at Kystverket har forberedt seg godt, sier Nils Bøhmer, atomfysiker og daglig leder i Bellona.

Han forteller at reaktorene om bord genererer brukt atombrensel og radioaktivt avfall. Skulle det skje en ulykke, kan det bli spredd til vann og luft, med potensielt alvorlige helse- og miljøkonsekvenser.

Må melde fra til norske myndigheter

Det var torsdag i forrige uke den planlagte ferden ble kjent, da Barentsobserver kunne melde at Vaygach ventet på tillatelse til å sette kursen mot Finskebukta. Dit skal den ha kommet 26. februar.

Det har ikke lykkes Bellona å få klarhet i hvorvidt norske myndigheter er varslet om isbryterens ferd. Miljøstiftelsen håper russerne har forholdt seg til det gjeldende regelverket, som sier at fremmede stater skal varsles når båter på Vaygach sin størrelse passerer.