Nyheter

– Det blir mye verre i Lofoten

Foto: Andreas Steenbuch Mathismoen/Bellona

Publiseringsdato: 21. februar, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Ved en liknende hendelse i Lofoten vil sterkere strømmer, kaldere vær og mørketid gi utfordringer vi ikke klarer å takle med dagens oljevernberedskap, sier Bellonas Andreas Mathismoen, som er på plass der oljen har nådd land i Vestfold.

– De som uroer seg over konsekvensene av ulykken utenfor Hvaler, vil få mange søvnløse netter dersom Lofoten, Vesterålen og Senja åpnes for oljeindustrien, sier Bellonas Andreas Mathismoen.

– Idioti å åpne Lofoten

Mathismoen er nå på på Hvasser i Vestfold. Like i nærheten er fjæresteinene nå dekket av tungolje fra sist ukes havari ved Hvaler, der islandske «Godafoss» gikk på grunn.

– Blir det oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, legges det til rette for mange alvorlige oljeulykker i noen av våre aller mest sårbare områder. Skjer en ulykke mens det er storm, vil man være hjelpeløse.

– Forholdene i nord gjør det mye vanskeligere å gjennomføre oljevernaksjoner med suksess. 

Bellona-representanten viser til at det er omkring 25 kilometer fra ulykkesstedet ved Hvaler til de nå oljetilsølte øyene i Vestfold. Det er den samme avstanden som det er til land fra de mest aktuelle feltene for oljeboring utenfor Vesterålen.

Storm og mørketid

– Når det gjelder vær- og vindforhold, har de vært nærmest perfekte under aksjonen etter Godafoss-havariet. I det værharde Lofoten blir det ikke like enkelt.

– I Nord-Norge er dessuten den lange mørketida et alvorlig hinder for effektivt oljevern. Under ulykken utenfor Hvaler medførte nattemørket at det tok lang tid før man fikk oversikt over situasjonen. Det blir mye, mye verre utenfor Lofoten og Vesterålen.

Fra Hvasser i Tjøme melder Mathismoen at is nå er en hindring for arbeidet med å begrense skadeomfanget etter landpåslaget. Han minner om at det heller ikke er uvanlig med lave temperaturer og islagte viker og kyst i Lofoten.

Mangler brukbart utstyr

– Dessuten vet vi at det ikke finnes oljelenser som er effektive når bølgene er på over 3 meter, noe som er nærmest dagligdags langs kysten av Nord-Norge.

– Denne ulykken må være en påminnelse om hvilken risiko man tar om Lofoten og Vesterålen åpnes for oljevirksomhet. Der vil man i mange tilfeller stå igjen uten å effektivt kunne møte ulykkene – som etter all sannsynlighet vil komme.

Isen volder hodebry

Bellona-skipper Sigurd Enge har også fulgt konsekvensene av ulykken utenfor Hvaler tett. Han forteller at mye is på fjorden gir Kystverket problemer som det har vanskelig for å hanskes med.

– Isen gjør det utfordrende både å få samlet olja og å få pumpet den opp fra havet, sier Enge.

Både rundt Tjøme i Vestfold, på Hvaler og på Jomfruland er isen til hindring for oljevernarbeidet.

Olja er dessuten av en type som det tar lang tid å løse opp.

– Etter 20 dager kommer hele 97 prosent av olja til å være intakt, sier Bellonas skipper.

bodytextimage_Is-og-olje-lenser-paa-Sando.JPG Photo: Foto: Andreas Steenbuch Mathismoen/Bellona


Kontaktinformasjon for pressen:
Andreas Mathismoen fra Bellonas miljøpatrulje: 96869696, andreasm@bellona.no
Informasjonsrådgiver Andreas Kokkvoll Tveit: 48103464, andreas@bellona.no